Årsmöte 2019

Svenska Cheerleadingförbundets årsmöte kommer detta år hållas den 15 september kl 10.00 i Stockholm.

Plats kommer meddelas vid senare tillfälle. Alla dokument för mötet kommer publiceras senast tre veckor innan mötet.

Du hittar oss även här!