Ansökan för projektet Brygga gapet är öppen

Brygga gapet är ett projekt för att öka ungdomars delaktighet genom förtroendeuppdrag i förening/förbund och brygga gapet mellan utövare/ledare och styrelser. Målet är att det ska mynna ut i att fler ungdomar med bakgrund inom cheerleading känner att steget till roller som förtroendevald i en förening eller förbund känns intressant, spännande och blir en naturlig väg inom idrotten.

Nu har föreningar möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att delta i projektet. Enskilda personer kan också ansöka om att delta i projektet med eller utan förening. Läs mer och ansök HÄR.

Du hittar oss även här!