Cheerleading är nu en del av den olympiska familjen

Svenska Cheerleadingförbundet valdes tisdagen den 26 april 2022 in i Sveriges Olympiska Kommitté, och fick därmed SOK:s officiella erkännande av cheerleading som idrott.

Tisdagens beslut kom knappt tre år efter att Svenska Cheerleadingförbundet valdes in som ett specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet, och ett år efter att IOK gav sitt permanenta erkännande till International Cheer Union (ICU) av cheerleading som idrott.  

 

— Något som var en vision, eller tom svåruppnåelig dröm, är nu realitet. SOK medlemskapet är vår sista pusselbit för erkännande av svensk cheerleading, säger generalsekreterare Katarina Eriksson. 

 

Hon konstaterar att svensk cheerleading redan idag vitaliseras genom de insatser man kan ta del av. Ett sådant exempel är SOK:s tränarutvecklingsprogram Paris-Milano där två av Sveriges främsta tränare, förbundskapten Karolina Olovsson och juniorlandslagets Elin Svensson-Wallin, deltar. 

 

— Nu hoppas vi på att vår sport kan få ta plats på OS i Los Angeles 2028, säger Katarina Eriksson.

 

Då idrotten cheerleading ännu inte finns med på det olympiska programmet valdes Svenska Cheerleadingförbundet in i SOK som ett Recognized specialidrottsförbund. Om idrotten hade funnits med på tävlingsprogrammet för kommande OS hade medlemskapet varit fullvärdigt, och inneburit rösträtt.  

 

— Vår internationellt gemensamma ambition är att verka för idrottens utveckling och sportens erkännande med OS-deltagande som yttersta mål. Nu har svensk cheerleading tagit det sista stora steget i att vara en etablerad, accepterad och erkänd idrott. Jag vill rikta ett stort tack till alla er som gjort detta möjligt, säger Svenska Cheerleadingförbundets ordförande Anders Bruhn. 

 

Kriterierna för att ett förbund ska kunna bli invalt i SOK är att förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet, dvs är ett specialidrottsförbund inom RF, samt att den internationella organisation som förbundet tillhör är erkänd av IOK.

 

Svenska Cheerleadingförbundet har idag 13 000 utövare i 55 föreningar. Utöver att varje år arrangera DM, RM och SM så deltar Sverige även internationellt i EM, VM och klubb-VM. Sverige är genom SCF medlemmar i International Cheer Union (ICU) och European Cheer Union (ECU). ICU som organiserar cheerleading internationellt har 116 medlemsländer på sex kontinenter och är sedan juli 2021 permanent erkända av Internationella olympiska kommittén.

Du hittar oss även här!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *