Cheerleading i skolan

Vi har sedan en tid tillbaka arbetat med ett projekt kopplat till Rörelsesatsning i skolan. Projektet syftar till att öka rörelse i skolan och såklart genom att inspirera till att utöva cheerleading.

Med Cheerleading i skolan vill vi inspirera skolelever till att själva testa på samt lära sig grunderna för husporten enkelt kan utövas som en rastaktivitet i skolan eller på fritids. 

Materialet som tagits fram hittar ni här.

Det finns stora möjligheter för er som förening att använda er utav materialet, nedan kommer lite tips.

Ta kontakt med ert distrikt

Vi uppmanar föreningar att ta kontakt med den som är kontaktperson för rörelsesatsning i skolan i ert RF-SISU distrikt. Se vem det är här. Den personen kan hjälpa er vidare om ni vill ut i skolor och visa upp eller lära ut cheerleading. Hos vissa distrikt kan man söka om bidrag för det, hör med ert distrikt.

Exempel på aktiviteter ni kan göra i skolan

  • Arrangera en lunchrastaktivitet
  • Besöka ett fritids (after school)
  • Besöka en skolidrottsförening
  • Delta under Idrottens dag

Bidrag genom RebootCheerleading

Ni kan söka bidrag för att anordna prova på-aktiviteter genom RebootCheerleading. Prova på-aktiviteterna som ni anordnar kan vara kopplat till skolan genom något av de exempel ovan. Läs mer om RebootCheerleading här.

Du hittar oss även här!