Cheerleading på SM-veckan 2025!

Vi har, i konkurrens med många andra idrotter, blivit utvalda att vara en av idrotterna i 2025 års SM-vecka vinter! 3-9 februari 2025 går SM-veckan av stapeln i Borås och våra klasser Group Stunt, Partner Stunt och Pom Doubles kommer då att medverka.

För cheerleading är detta en möjlighet att få ytterligare uppmärksamhet runt vår idrott och en oerhörd chans och möjlighet att synas i bl.a TV. Det känns fantastiskt att vår nästa SM-vecka blir i Borås, där cheerleading har ett starkt och etablerat fäste, med många utövare och flera lokala föreningar, samt en stark historik av tävlingar!

Vi kommer inom kort få mer info gällande SM-veckan Vinter 2025. Här är det vi vet än så länge.

SM-veckan kommer att äga rum i Borås 3-9 februari 2025. Vi kommer att delta med klasserna Group Stunt, Partner Stunt och Pom Doubles senior, dvs 16+. Anmälan kommer att vara öppen för alla intresserade. I det fall alltför många starter anmäler sig, så kommer vi att avgöra genom ett videokval i samband med digital bedömning på hösten, men vi estimerar inte att det ska krävas. Tävlingarna kommer att genomföras som kval, samt final, där de som kvalar till final får tävla två gånger.

Klasserna kommer fortfarande att finnas öppna på andra tävlingar, men SM-tecken delas ut i samband med SM-veckan.

Eftersom SM-veckan ligger under vår tävlingssäsong kommer det att medföra anpassningar av vårt årshjul. Vår idrott är även förbundna att inte sanktionera konkurrerande tävlingar. Dessa två faktorer kan komma att påverka hur vi ger sanktion för tävling.

Mer information kommer löpande. För frågor mejla scf@cheerleading.se

SM-veckan artikel
https://smveckan.se/boras-2025/har-ar-idrotterna-for-sm-veckan-vinter-i-boras-2025/

SVT Sport artikel
https://www.svt.se/sport/artikel/har-ar-idrotterna-for-sm-veckan-vinter-i-boras-2025

Du hittar oss även här!