Cheerleadingförbundets kommentarer till Gymnastikförbundets yttrande

Svenska Gymnastikförbundet har i sitt yttrande till Riksidrottstyrelsen rekommenderat att Svenska Cheerleadingförbundet inte ska få bli ett eget specialidrottsförbund i RF. Här kan ni läsa våra kommentarer till det yttrandet i sin helhet.

Hej!

Här är Svenska Cheerleadingförbundets kommentarer på det yttrande ni lämnat till Riksidrottsstyrelsen gällande vår medlemsansökan. Vi tycker att det är viktigt att ni får rätt bild av hur det ni skriver upplevs av cheerleadingföreningarna.

I ert yttrande skriver ni att avtalet mellan Svenska Gymnastikförbundet (SvGF) och Svenska Cheerleadingförbundet (SCF) inte reglerar att våra medlemmar måste vara medlemmar i SvGF för att få LOK-stöd.

Vi skulle önska att ni hade nämnt att våra medlemsföreningar har varit tvungna att ansluta sig till SvGF för att få statliga och lokala aktivitetsstöd sedan 1995 ända tills idag, trots att meningen med avtalet var att ge cheerleadingföreningar tillgång till statligt stöd utan att vara anslutna till en gymnastikförening.

Vi har påtalat detta vid möten i 15-års tid, utan att det har ändrats.

I ert yttrande verkar det som att våra föreningar är nöjda med situationen. Undersökningar bland våra medlemmar, samt det föreningarna lyfter på våra årsmöten visar en helt annan bild. Föreningarna har på årsmöten under flera års tid lyft och diskuterat frågan om att få bli egna medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Vi skulle inte ansöka om eget medlemskap i Riksidrottsförbundet om inte föreningarna förespråkade det.

Att uppta cheerleading som disciplin under gymnastik vore inte det bästa för utvecklingen av idrotten cheerleading. Genom att vara associerade genom Gymnastikförbundet missgynnas idrotten cheerleading ifråga om ekonomi, halltider, redskap, ledarskap, och utveckling av idrotten.

Vi tror att cheerleading bättre företräds av någon som kan och prioriterar vår verksamhet än någon annan.

Ni nämner synergieffekter i ert yttrande. Tyvärr anser vi att de effekterna inte främst kommer våra cheerleadingföreningar till del. Vi har andra behov vad gäller hallar och ledarskap. Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet behöver ske nära intresset för vår idrott och därmed även i samarbete med spelsporterna.

Redskapsfrågan är en långvarig konflikt där reglementet som Svenska Gymnastikförbundet ställt upp gör att vi inte kan utnyttja samma redskap i vår utveckling. Det kan exempelvis handla om att våra utövare inte får använda redskapen eftersom de inte har rätt licens eller att de inte kan använda sina cheerskor på tumblinggolv, för att bara nämna ett par exempel.

Vi hoppas att ni läser våra kommentarer. Vi ser fram emot ett svar på varför ni valt att skriva som ni gjort.

Med vänliga hälsningar Förbundsstyrelsen Svenska Cheerleadingförbundet

Du hittar oss även här!