Enkät uppförandekod för ledare

Under 2023 har SCF:s kansli arbetat med framtagning av en uppförandekod riktad till främst ledare. Uppförandekoden bör även ses som vägledande för övriga förtroendevalda, såväl som alla som medverkar i, eller i samband med någon form av cheerleadingverksamhet.

Uppförandekoden lyfter riktlinjer om hur vi uppför oss inom vår idrott samt tydliggör beteenden som inte är acceptabla inom cheerleading. Uppförandekoden syftar även till att belysa hur avvikelser mot uppförandekoden kan hanteras för att skapa en trygg miljö för samtliga inom cheerleading.

För att vi ska kunna enas i en gemensam uppförandekod önskar vi era synpunkter och tar tacksamt emot dessa.

Vi har tidigare skickat ut ett formulär till föreningar och där gäller fortsatt ett svar per föreningsstyrelse senast 10 december. Länk: HÄR

Nu öppnar vi även ett nytt formulär för återkoppling från enskilda ledare med individuella svar. Formuläret kommer vara öppet längre men även där uppskattar vi era svar innan 10 december.  Länk: HÄR

Länk till uppförandekoden: HÄR

Du hittar oss även här!