Förändring i övergångsregler 2021

På grund av flytten av RM/SM till september kommer vissa justeringar att göras i övergångsreglerna 2021.

Tävlingslicens grund/utökad upp till och med 12 år för performance cheer & level 1-3 (ingen förändring)

  • Har rätt till fri övergång under hela säsongen och kan ej nekas övergång.
  • Övergångsavtal krävs.

Tävlingslicens grund/utökad från och med 13 år för performance cheer & level 1 och 2 (ingen förändring)

  • Har rätt till övergång från den 10 juli 2021 fram till den 10 december 2021. Kan ej nekas övergång under denna period.
  • Mellan den 10 december 2021 – 10 juli 2022 godkänns ingen övergång. Den aktive är dock välkommen att träna med annan förening men ej tävla.
  • Övergångsavtal krävs.

Tävlingslicens grund/utökad från och med 13 år för performance cheer & level 3-6 (förändrad)

  • Har rätt till övergång från den 13 september 2021 fram till den 31 oktober 2021. Kan ej nekas övergång under denna period.
  • Mellan perioden 10 juli 2021 – 12 september 2021 kan undantag ges där föreningar är överrens, tex vid flytt eller nedläggning av lag.
  • Mellan den 1 november 2021 – 10 juli 2022 godkänns ingen övergång. Den aktive är dock välkommen att träna med annan förening men ej tävla.
  • Övergångsavtal krävs.

För generella övergångsregler se mer här https://www.cheerleading.se/sida/?ID=238835

Du hittar oss även här!