Föreningsenkät om coronas konsekvenser

Nu har ni som förening möjlighet att ge er bild av coronakrisens konsekvenser på er ekonomi och verksamhet. Fyll i vår enkät och bidra med viktigt underlag till RF:s dialog med regering och kommuner för kommande stödinsatser. Vi vill ha svar senast 30 april.

Obs! Enkäten är inte en ansökan om bidrag.

– Enkäten finns i IdrottOnline. Använd dina vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten.

– Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedel firmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör.

– Tänk på att svaren du ger ska spegla situationen i hela din förening.

Här finns mer info om hur du fyller i enkäten

Till enkäten i IdrottOnline

Du hittar oss även här!