Förlängda restriktioner i Region Skåne och Uppsala

Lokala restriktionerna förlängs till den 13 december de två regioner som fick ökade lokala restriktioner först, nämligen Uppsala och Skåne. 

Här finns mer information om beslutet:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/november/de-skarpta-allmanna-raden-for-skane-lan-och-uppsala-lan-forlangs/

Du hittar oss även här!