Förtydligande av pandemilagen och vad den gäller.


Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten, dvs även medlemmar i en idrottsförening omfattas av pandemilagen.

Föreningen är ansvarig om föreningen är varaktigt och på heltid hyr lokal eller anläggning för idrottsverksamhet

Fastighetsägaren är ansvarig om föreningen hyr lokal eller anläggning för kortare tid, tex timmar per vecka.

Om fastighetsägaren är ansvarig, ska föreningen följa fastighetsägarens information utifrån pandemilagen.

På måndag den 25/1 kommer alltså många kommunala verksamheter att återigen öppna för verksamhet

Det sker dock med fortsatta begränsningar, exempelvis med ovan beskrivna begränsningar för hur många personer som samtidigt får vistas i en lokal eller anläggning.

Vad som gäller lokalt på de orter och för den anläggning där ni håller till måste ni kolla med respektive kommun. Det ni som förening också bör förbereda är att se över och säkerställa att ni har de rutiner och riktlinjer som finns tydligt dokumenterade i vårt protokoll. Dessutom bör ni hålla er nogsamt informerade om de rekommendationer och riktlinjer som gäller och som ges av såväl ansvariga myndigheter, som det lokala och regionala smittskyddet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.