Fyll i vårt formulär om förändringsförslag LOK-stöd

Under våren skickade vi ut en enkät där vi bad er återkoppla med respons kring det arbete som RF gör gällande översyn av de olika stöden till föreningar. Förslag på förändring kring LOK-stöd har nu presenterats och därför vill vi ännu en gång få era synpunkter för att på bästa sätt kunna delge RF vår idrotts åsikter. 

Vi har skapat ett formulär där ni finner information om de olika förslagen och har möjlighet att kommentera dessa. Formuläret är utformad på så vis att ni inte behöver svara på allt utan kan välja att hoppa över avsnitt och bara svara på de frågor ni vill/kan. 

Vi tar tacksamt emot all respons ni har möjlighet att dela med er av. Formuläret är öppen fram till tisdag den 23 augusti och ni finner den samt mer information på följande länk: http://bit.do/fU4Nz

Vid frågor eller funderingar, vänligen mejla till: scf@cheerleading.se

Du hittar oss även här!