Öppnandet av samtliga internationella Performance Cheer-klasser från och med RM/SM 2024


Som ett led i att anpassa efter internationell standard, samt att erbjuda hela bredden av cheerleading, så öppnar vi samtliga internationella klasser inom Performance Cheer

  • Performance Cheer Pom Doubles (Junior & Senior)
  • Performance Cheer Hiphop Doubles (Junior & Senior)
  • Performance Cheer Hiphop (Minior, Junior & Senior)
  • Performance Cheer Jazz (Junior & Senior)

Kort om klasserna: 

Performance Cheer Pom Doubles

Performance Cheer Pom Doubles är en klass där 2 personer tävlar i stilen Performance Cheer Pom. Programmet ska vara skarpt, precist och synkroniserat. Poms ska användas i majoriteten av programmet. Klassen är öppen för både manliga och kvinnliga tävlande. Utöver de begränsningar som finns i säkerhetsbestämmelserna begränsas klassen enligt ECU Performance Cheer Pom

Se exempel på Performance Cheer Pom Doubles här: https://www.youtube.com/watch?v=51yJ25WAnq8

Performance Cheer Hiphop Doubles

Performance Cheer Hip hop Doubles är en klass där 2 personer tävlar i stilen Performance Cheer Hiphop. Programmet ska innehålla autentisk street style. Klassen är öppen för både manliga och kvinnliga tävlande. Utöver de begränsningar som finns i säkerhetsbestämmelserna begränsas klassen enligt ECU Performance Cheer Hiphop. (cheerunion.eu)

Se exempel på Performance Cheer Hiphop Doubles här: https://www.youtube.com/watch?v=zVo111ZzMwo

Performance Cheer Hiphop

Performance Cheer Hiphop är en lagklass som är öppen för både manliga och kvinnliga tävlande. Programmet ska innehålla Autentisk street style. Utöver de begränsningar som finns i säkerhetsbestämmelserna begränsas klassen enligt ECU Performance Cheer Hiphop. (cheerunion.eu)

Se exempel på Performance Cheer Hiphop här: https://www.youtube.com/watch?v=FuOLKHi9HnE

Performance Cheer Jazz

Performance Cheer Jazz är en lagklass som är öppen för både manliga och kvinnliga tävlande. Programmet ska utföras med styrka, kontinuitet, närvaro och korrekt teknisk utförande. Utöver de begränsningar som finns i säkerhetsbestämmelserna begränsas klassen enligt ECU Performance Cheer Jazz. (cheerunion.eu)

Se exempel på Performance Cheer Jazz här: https://www.youtube.com/watch?v=aKjKG0ccI6o

Uppdaterade tävlingsbestämmelser, tävlingsregler, protokoll och bedömningsreglementet finns nu publicerade med regler/bedömning för klasserna ovan.

Du hittar oss även här!