Information om ny rutin för övergångar

Foto: Rickard Garvare

Från 1 januari 2022 gäller nya rutiner för övergångar, för att förhoppningsvis minska på administrationsbördan hos våra medlemsföreningar.

Nu gäller följande rutin för byte av förening:

1. Mottagande förening registrerar övergången i Pensum

2. SCF kontrollerar mot övergångsreglerna och återkopplar till mottagande förening om det krävs övergångsavtal eller om det finns andra hinder för att godkänna övergången.

3. SCF godkänner övergången när allt stämmer, och meddelar både mottagande och lämnande förening via mail.

 

Du som är licensansvarig i din förening behöver göra följande förändringar i din rutin:

  • Börja med att registrera övergången i Pensum
  • Vänta med att skicka in övergångsavtal tills SCF begär det
  • Se till att föreningens e-postadress är uppdaterad i IdrottOnline och att ni har en intern rutin i föreningen för att se till att mail från licens@cheerleading.se kommer till rätt mottagare.

För frågor kring licenser och övergångar kontaktar ni som vanligt licenser@cheerleading.se.

Du hittar oss även här!