Julle United – Årets Idrottsförening på Eldsjälsgalan

I måndags stod det klart att Julle United valdes till årets idrottsförening och prisades vid Eldsjälsgalan.  

Vi har tidigare skrivit om föreningens nominering och i måndags blev det då klart, Julle United utsågs till vinnare!!  

 

Emelie Holmberg, förenings föreningsutvecklare var på plats i Stockholm på Vasateatern under måndagskvällen på Eldsjälsgalan som livesändes på tv. Inför hela Svenska folket överraskades hon när priset skulle delas ut. Hon fick en liten förvarning när de började läsa upp nomineringen och hon förstod då att det var deras förening som vunnit! 

Känslan var overklig men jätte, jättehäftig säger Emelie själv. Förutom äran och utmärkelsen får föreningen också ta emot 50 000 kr till olika projekt. Men enligt Emelie är ändå uppmärksamheten och alla fina fantastiska ord från föreningens aktiva det som ändå har värmt hennes föreningshjärta mest.  
 

-Det ger en sån boost att fortsätta arbetet med föreningens verksamhet och kommande utveckling. När de aktiva skriver och berättar att de är så stolta över föreningen.  

Föreningen prisas för sitt arbete med sin värdegrund ett arbete som man genomfört under året, ett arbete som aktiva och ledare varit en stor del av. Under detta arbete har man också kommit fram till flera värdeord som skall vara ledande för verksamheten. Tillsammans med RF-SISU har föreningen gjort ett omfattande arbete under 1½ år kring sin verksamhetsidé och målstege. Målstegen är ett koncept från RF-SISU främst för styrelsen men som mynnade ut i att man som förening insåg att man behövde titta på sin verksamhetsidé och då också sin värdegrund.  

 

De värdeord man till slut landade i och beslutade om är Pepp, respekt och glädje, ord som nu ska genomsyra föreningens verksamhet. Teamwork är också ett viktigt värdeord som de flesta tävlingslag beslutat sig för ska vara levande i deras träning och verksamhet. 

För styrelsen och för Emelie är de aktivas delaktighet enormt viktigt, för man måste ställa sig frågan; För vem finns vi till och för vem bedriver vi den här verksamheten? För att värdegrunden verkligen skall kunna genomsyra hela föreningens verksamhet är det enormt viktigt att medlemmarna förstår, håller med och verkligen ställer sig bakom menar Emelie.   

Nu blir det fortsatta arbetet och kommande utmaning att fortsätta arbetet, för man ser inte att man är färdig bara för att värdegrunden och en ny verksamhetsidé är på plats. Nu börjar det stora och utmanande arbetat att verkligen leva upp till sina värdeord.  

Emelie avslöjar lite av kommande planer, något som även de aktiva fått vara med och bestämma. För att föreningen verkligen ska vara till för alla och leva upp till sin verksamhetsidé ska man se på att ha verksamhet för både träning och tävling samt verksamhet för 0-100 år. För hur kul låter inte Babypom, Pyttepom och Knyttepom? Föreningens medlemmar vill kunna erbjuda värdefull verksamhet för alla grupper och ser det som lika viktigt att man har träningsgrupper som elit.  

Föreningen har idag 50 ledare som alla får vara delaktiga och påverka föreningens utveckling och kommande satsningar, för alla tycker olika och det är viktigt att alla får komma till tals. Genom delaktigheten från aktiva och tränare har styrelsen fått nya insikter kring vad de aktiva verkligen tycker är viktigt i och vad de ska satsa på.  

Att förändra en organisation, att trampa ut på ny mark som föreningen gjort den senaste tiden kan vara skrämmande och kännas som väldigt mycket jobb. Men Emelie menar att det behöver inte vara så svårt om man börjar i liten skala.  

Hur kommer man igång? Emelie ger tre korta tips:  

  • Jobba nära de som är i verksamheten så blir beslutsfattningen i föreningen lättare och ni undviker känslor av ”vi och dom” (aktiva kontra styrelsen)  
  • Inför arbetsgrupper med tränare och låt en av dem sitta med som representant på ett styrelsemöte  
  • Fråga de aktiva och era ledare vad de vill och lyssna på vad de har att säga.  

Du hittar oss även här!