Kallelse till årsmötet 2018

Här med kallas alla Svenska Cheerleadingförbundets medlemsorganisationer till årsmöte.
Årsmötet kommer hållas på söndgen den den 16 september, dagen efter Cheerforum på Clarion Hotel Amaranten kl 10-12
Varje medlemsförening har rätt till ett ombud som har rösträtt på årsmötet. Iår vill vi att ni alla anmäler ert ombud på följande länk.
Utnyttja er rätt att rösta och var med och styr hur Svenska Cheerleadings framtid skall se ut.
Ombud
Ni anmäler ert ombud här!
Det är i år viktigt att ni anmäler ert ombud då vi bla har en begränsning för hur många som får vistas i lokalen men även för namnbrickor som kommer plockas fram.
Nomineringar
Vill ni nominera till förbundsstyrelsen gör ni det genom att skicka ett mejl till Valberedningen valberedningen@cheerleading.se
Motioner
Motioner skall skickas in senast 6 veckor innan årsmötet och skickas via mejl till scf@cheerleading.se
Årsmötet kommer hållas på söndgen den den 16 september, dagen efter Cheerforum på Clarion Hotel Amaranten kl 10-12
Varje medlemsförening har rätt till ett ombud som har rösträtt på årsmötet. Iår vill vi att ni alla anmäler ert ombud på följande länk.
Utnyttja er rätt att rösta och var med och styr hur Svenska Cheerleadings framtid skall se ut.
Ombud
Ni anmäler ert ombud här!
Det är i år viktigt att ni anmäler ert ombud då vi bla har en begränsning för hur många som får vistas i lokalen men även för namnbrickor som kommer plockas fram.
Nomineringar
Vill ni nominera till förbundsstyrelsen gör ni det genom att skicka ett mejl till Valberedningen valberedningen@cheerleading.se

Du hittar oss även här!