Kvalplatser till The Summit

Vi vill informera alla våra medlemsföreningar om en förändring inför säsongen 2023-2024:
Svenska Cheerleadingförbundet inför en begränsning i kvalplatser som delas ut till The Summit under Varsity-tävlingar. Under denna säsong kommer level 1 och 2 samt klasserna yngre än U18 inte ges möjlighet till kvalplatser till The Summit. Regelverket påverkar inte kvalplatser som redan delats ut inför The Summit 2024.

Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn och ungdomsidrott är en konkretisering av Strategi 2025 som ligger till huvudsaklig grund för SCF:s beslut. SCF arbetar ständigt med att möta idrottsrörelsens gemensamt framtagna anvisningar gällande barn- och ungdomsidrott. Tidigare förändringar vi har genomfört med hänvisning till dessa är våra egna höjningar av ålderskategorier, samt senare begränsningar i sanktionering av yngre barns resor i samband med tävling.

Länk till Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott:
https://www.rf.se/download/18.407871d3183abb2a6133d5/1665042792026/Riktlinjer%20barn-%20och%20ungdomsidrott.pdf

Länk till Strategi 2025:
https://www.rf.se/download/18.5424ab70183abb853551a6f/1665068718106/Svensk%20idrott%20%E2%80%93%20v%C3%A4rldens%20b%C3%A4sta.pdf

Behovet av förändring framkommer även i kommunikation vi har haft med föreningar och inte minst slutsatser från Ungdomsbarometerns och Susanne Meckbachs rapporter gällande orsakerna att aktiva slutar på cheerleading.

Vi passar på att peka på Cheerforum som vårt viktigaste forum för förmedling och dialog av den strategiska resa vi som idrott behöver göra i linje med Strategi 2025, gällande exempelvis anpassningar av tävlingsstrukturer.

Vid frågor, kontakta generalsekreterare Katarina Eriksson.
gs@cheerleading.se

Du hittar oss även här!