Mixlandslaget tränarstab 20/21

Nu är även tränare för svenska mixlandslaget säsongen2020/2021 tillsatta. Laget kommer att tränas av Marni Lambeck, Mikaela Forsiusoch Cecilia Jennstig. Våra tre tränare besitter olika styrkor, ochsammansättningen ger förutsättningar för ett starkt tränarteam. Rollerna kommeratt utmejslas i detalj under tränarlandslagssamlingen i slutet av sommaren föratt optimera utkomsten av respektive individs styrkor. Som tidigare annonserat,är Thomas Cannermo tillsatts som projektledare. Dessa fyra pusselbitar under ledningav vår erfarna förbundskapten Karolina Olovsson, ser vi kommer att höja nivånpå vårt mixade landslag under nästa säsong.

Marni Lambeck

Marni är kvar i rollen som landslagstränare även i år. Hennesmångåriga erfarenhet av landslagstränarrollen, och bakgrund inom att träna coed,ger stabilitet och kontinuitet åt laget. Hennes styrka ligger även inom volter.


Mikaela Forsius
Mikaela är ny inom tränarstaben för i år. Hon har många års erfarenhet somtränare både i level 6 och level 5. Hon har även varit aktiv själv i många åroch har flera fina meriter i bagaget med bla VM-brons. Mikaelas roll inomtränarstaben kommer att vara inom teknisk och programmässig utveckling.


Cecilia Jennstig

Cecilia är ny inom tränarstaben för i år. Hon är utbildadsom hälsocoach, vilket innefattar personlig träning, massage och ledarskap. Honär även idrottskonsulent, vilket innefattar mental träning, teambuilding ochträningslära. Idag jobbar Cecilia inom innebandy, men hon har bakgrund ifrånfriidrott och flera olika föreningar inom cheerleading.

Hennes roll inom tränarstaben kommer att vara utformning ochuppföljning av individuell träning för att ge förutsättningar för laget attkunna nå nästa nivå.

Du hittar oss även här!