NIU – Malmö Idrottsgymnasium

Under 2021 blev SCF uppmärksammade på möjligheterna att enklare kunna bedriva sin idrott utan att behöva välja mellan studieresultat och idrott. Detta resulterade att vi inledde ett samarbete med Malmö Idrottsgymnasium (MIG), som visade intresse för att ha vår idrott inom sin NIU (nationell idrottsutbildning) satsning. Samarbetet blev en möjlighet att genom en förstudie, utreda möjligheter och krav gällande idrottsgymnasium för idrotten cheerleading. Tankarna förde vidare fram till en hypotes om syfte för SCFs satsning på RIG/NIU. (RIG=riksidrottsgymnasium).

Under projektet kommer vi i förstudien bl.a ta fram hur vi ska bedöma behov gällande antal elevplatser och NIU, inklusive geografisk spridning. Vi ska även ta fram konkret koncept för hur ett etablerat samarbete med idrottsgymnasium ska fungera. Konceptet ska innehålla antagningsprocesser, kriterier o metoder för urval, rutin för utvärdering av dessa mm.

Läsåret 2022/2023 slogs portarna upp på Malmö Idrottsgymnasium för Lokal Idrottsutbildning (LIU) inom cheerleading. En fantastisk möjlighet för cheerleaders att kombinera sin skolgång och samtidigt elitsatsa på sin sport!  

I dagsläget har vi 7 antagna elever från 2 olika klubbar i Malmö.   

Inför läsåret 2023/2024 har vi som förbund inlett samarbete med MIG gällande Nationell Idrottsutbildning (NIU) och vår ambition är att fortsätta bedriva denna verksamhet på Malmö Idrottsgymnasium många år framöver. Vi kommer till hösten 23/24 ha 10 platser för nya 1or.

Vill du vara en av de som får en plats på Malmö Idrottsgymnasium? Läs mer nedan! 

Krav för att söka
Vi ser gärna att du har god stuntteknik och har tränat och tävlat minst på level 2 nivå. Vi uppmuntrar alla som vill att söka och utbildningen riktar sig särskilt mot dig som vill utvecklas inom de högre levelsen inom cheerleading samt ser en möjlig framtid i ett av våra landslag. 

Prova på träning
Lördagen den 26/11 kommer vi att ha en prova-på-träning i Rönnens sporthall 15:00-17:00. Prova-på-träningen är till för dig som är nyfiken på hur en träning inom ramen för NIU skulle gå till. Det är en chans för dig att utveckla dina skills och testa på hur det är att träna på NIU. Vi rekommenderar alla som ska gå på uttagningen att även gå på prova-på-träningen där både instruktörerna samt du kan skapa dig en bild av hur upplägget kommande läsår skulle kunna se ut. Det är också en bra chans att förbereda sig inför uttagningen! 

Anmälan till prova på träningen hittar du här.  

Inför uttagningen
Inför uttagningen så är det viktigt att du har sökt till Malmö Idrottsgymnasium senast den 1 december. Du kommer efter den 1 december få mer information om själva uttagningen. Du kommer även bli ombedd att besvara en enkät som är viktig för ditt deltagande. 

Uttagning
Uttagningen kommer ske den 7/12 kl 8-11 i Sofielunds Idrottshall. Under uttagningen kommer du att få möta vår nuvarande instruktör på Malmö Idrottsgymnasium, samt tränare för Utvecklingslandslaget. De kommer tillsammans att göra en utvärdering av dina skills. 

Under uttagningen kommer följande moment att kollas av: 

  • Stunt – med fokus på din teknik för din valda position 
  • Volter – vilka volter du kan utföra och din teknik inom de volter du utför 
  • Intervju – du kommer att genomgå en intervju utifrån enkäten du har besvarat   

Efter uttagning
Efter uttagning kommer du att få ett mail, till den adress du har uppgivit, med resultatet på din uttagning och beskedet om du blir antagen eller ej.  

Du kommer även bli ombedd att besvara en enkät efter uttagning med vad du tyckte om prova-på-träningen och uttagningen. Din feedback är värdefull för oss!  

Framtiden för NIU
Svenska Cheerleadingförbundet har fått NIU i cheerleading godkänd och kommer fortsätta utveckla denna verksamhet på Malmö Idrottsgymnasium. Vi ser framför oss att de 10 platserna varje år kommer bli fyllda av cheerleaders från olika klubbar i närområdet.  

Vi vill också utveckla NIU på olika ställen runt om vårt avlånga land. Vi ser därför just nu på möjligheten att samarbeta med fler skolor och vår ambition är att ha ca 3-4 NIU:s för cheerleading runt om i landet som håller god kvalitet med erfarna och utbildade tränare i framtiden.  

Vi ser att NIU är ett bra sätt för dig att fortsätta utvecklas inom sporten samtidigt som du går på gymnasiet. Detta är en möjlighet att elitsatsa samtidigt som du kan prioritera skolarbete.  

För dig som går på NIU är möjligheterna oändliga. Du kan utvecklas individuellt inom sportens samtliga delar med mest fokus på stunt. Är din dröm att gå i ett av Sveriges landslag eller på annat sätt elitsatsa inom sporten? Då är NIU det självklara valet för dig! 

Viktiga datum

  • 16/11 – Öppet hus på Malmö Idrottsgymnasium 
  • 20/11 – Sista dag att anmäla dig till prova på träningen. Anmälan görs här
  • 26/11 – Prova på träning.
  • 1/12 – Sista dag för att ansöka till Malmö Idrottsgymnasium.
  • 1/12 sista ansökningsdag till uttagning. Anmälan görs här
  • 4/12 – Sista dag att besvara enkäten. Enkäten får du skickad till din uppgivna mail efter anmälan.
  • 7/12 – Uttagning inför läsåret 23/24 i Sofielunds Idrottshall kl 8-11. (Träning 8-10, Intervju 10-11)

Du hittar oss även här!


Malmö Idrottsgymnasium Logotyp