Nominera era kandidater till förbundsstyrelsen!

På årsstämman den 20februari står våra medlemsföreningar återigen inför den viktiga uppgiften attbesluta om en ny förbundsstyrelse till Svenska Cheerleadingförbundet. Ettbeslut som denna gång innebär att ta ställning till och fatta beslut om femstyrelseledamöter för en period om ett eller två år. 
I och med attorganisationen nu har en generalsekreterare som leder det operativa arbetet harförbundsstyrelsens arbete blivit allt mer strategiskt. I praktiken har detinneburit en lägre arbetsbelastning för den nu sittande styrelsen.
Då SCF tilldelas allt merpengar från exempelvis RF behöver förbundsstyrelsen under 2021 säkerställa enlångsiktig planering för att omsätta dessa medel i verksamhet för de kommandeåren.
Personen som nomineras börvara förtrogen med klassiskt styrelsearbete, ha en förmåga att lyfta blickenoch tänka strategiskt, samt ha goda personliga egenskaper där samarbetsförmågavärderas högt. Erfarenhet från tidigare styrelsearbete på förbundsnivå ellerinom näringslivet, samt grundläggande kunskaper om sporten är meriterande.

Vi i valberedningen önskaratt ni i respektive region samarbetar och nominerar era bästa kandidater, förett arbete som gör skillnad. Skillnad för er region, era föreningar och för ersport! 

Nomineringarskickas senast den 9 januari 2021 till valberedningen@cheerleading.se 

 

———————————
Behovet:

3st – nyval om 2 år
2st – fyllnadsval om 1 år

———————————

 

/GodJul önskar Valberedningen SCF

Då SCF tilldelas allt merpengar från exempelvis RF behöver förbundsstyrelsen under 2021 säkerställa enlångsiktig planering för att omsätta dessa medel i verksamhet för de kommandeåren.
Personen som nomineras börvara förtrogen med klassiskt styrelsearbete, ha en förmåga att lyfta blickenoch tänka strategiskt, samt ha goda personliga egenskaper där samarbetsförmågavärderas högt. Erfarenhet från tidigare styrelsearbete på förbundsnivå ellerinom näringslivet, samt grundläggande kunskaper om sporten är meriterande.

Vi i valberedningen önskaratt ni i respektive region samarbetar och nominerar era bästa kandidater, förett arbete som gör skillnad. Skillnad för er region, era föreningar och för ersport! 

Du hittar oss även här!