Nu kan föreningar söka stöd

Nu finns det möjlighet för Svenska Cheerleadingförbundets medlemsföreningar att söka ekonomiskt stöd för ”Mot premier” och prova på-aktivitet.

Mot premier
Stödets syfte är att ge förutsättning till föreningar att arbeta med att behålla och återrekrytera äldre utövare som kan sporten och som är framtida ledare. Stödet syftar även till att säkerställa svårersättlig kompetens för att föreningen ska kunna fortsätta utveckla sina utövare inom föreningen och nå de mål som varje individ har för sin satsning. OBS, stödet kan endast sökas av föreningar som inte tidigare deltagit i fas 1.

Prova på-aktivitet
Stödets syfte är att få fler att testa på cheerleading och vilja börja på vår idrott. Stöd går till insatser som genomförs för att nå syftet med stödet.

En aktivitet kan exempelvis vara att anordna prova-på tillfälle i föreningen, anordna prova-på tillfällen utomhus under sommaren, ha tillfällen där aktivas kompisar får möjlighet att prova-på under en träning eller besöka närliggande skolor och få de att testa på cheerleading. Aktiviteter kan även vara att anordna prova-på tillfällen för nya målgrupper för att i sin tur kunna starta upp dessa grupper i föreningen.

Du hittar oss även här!