Ny enkät för seniorer i cheerleading

Tidigare i höst släppte Svenska Cheerleadingförbundet en rapport om varför seniorer i cheerleading väljer att sluta respektive fortsätta med cheerleading. Rapporten är framtagen av Susanne Meckbach, fil doktor i idrottsvetenskap, på uppdrag av Svenska Cheerleadingförbundet. Susanne har intervjuat 48 nuvarande eller tidigare aktiva om deras upplevelser. Rapporten listar exempel på både positiva och negativa erfarenheter kring ledarskap i cheerleading. Positiva exempel lyfter sammanhållning, gemenskap och roliga aktiviteter och negativa exempel går in på hur ledare tagit till hot och favorisering i sitt ledarskap. 
 
Den 15 oktober publicerade Dagens Nyheter en artikel kring rapporten med citat från Susanne Meckbach och Svenska Cheerleadingförbundets generalsekreterare Katarina Eriksson. Läs artikeln här.
 
Den rapport Susanne Meckbach har tagit fram är en del av Svenska Cheerleadingförbundets projekt “Seniorer i cheerleading”. Nu tar SCF nästa steg i projektet och öppnar upp för en kvantitativ enkät. Enkäten genomförs av Carolina Lundqvist och Linköpings universitet. Enkätens syfte är att undersöka trygga idrottsmiljöer och hur utövare upplever psykologisk säkerhet när de idrottar. Vi hoppas att enkätsvaren kan öka kunskapen om trygga idrottsmiljöer i svensk cheerleading och ge våra idrottare goda förutsättningar för hälsa och prestation under sin idrottskarriär. 
 
Ju fler svar enkäten får, desto bättre kommer den representera verkligheten. Vi ber alla föreningar att sprida enkäten till sina senioraktiva. Det tar cirka 15–20 minuter att fylla i enkäten, svaren bidrar till att göra cheerleading en ännu bättre och tryggare idrott. 
 
Länk till enkäten: https://survey.liu.se/tryggcheerleading

Du hittar oss även här!