Ny enkät om idrottsgymnasium

Svenska Cheerleadingförbundet genomför just nu en kartläggning kring idrottsgymnasium. Svaren vi får in kommer ligga till grund för vidare arbete med etablering av fler idrottsgymnasier i Sverige.

Enkäten riktar sig främst till aktiva, men även tränare, sportchefer och styrelser kan svara på den. Den tar cirka 3 minuter att fylla i.

Länk till enkät

Du hittar oss även här!