Ny uppförandekod för ledare

Hur förväntas en cheerleadingledare agera på träning och utanför? Svenska Cheerleadingförbundet har tagit fram en uppförandekod för att vägleda ledare inom vår idrott. Den är i första hand vägledande för ledare, men bör användas av alla som medverkar i någon form av cheerleadingverksamhet, till exempel förtroendevalda.

Efter de kartläggningar och rapporter som genomförts de senaste åren av Ungdomsbarometern, Susanne Meckbach samt Carolina Lundqvist från Linköpings universitet såg vi ett behov av att införa en omfattande och idrottsspecifik uppförandekod. Kodens syfte är att möta de utmaningar som finns i just vår idrott och tydliggöra beteenden som inte är acceptabla inom cheerleading samt visa vägen mot gott ledarskap.

Länk till uppförandekoden

Bra att veta är att rubrikerna i dokumentet är sorterade i bokstavsordning.

Processen för införandet av uppförandekoden
1. Ett förslag togs fram under projektledning av SCF:s barn- och ungdomsansvarig.
2. Uppförandekoden var på remiss hos SCF:s övriga personal, kommittéer förbundsstyrelse, juridisk nämnd samt medlemsföreningar för att få feedback kring innehåll och struktur.
3. På vägen reviderades uppförandekoden för att landa i ett slutgiltigt förslag. 
4. På SCF:s årsmöte klubbades uppförandekoden igenom.

Du hittar oss även här!