Nya tävlingsklasser på RM 2024!

Här kommer uppdateringar för TR för säsongen 23/24! Följande klasser kommer att läggas till på RM.

  • Cheer level 1 Junior – Öppen för både manliga och kvinnliga tävlande.
  • Cheer level 1 Senior – Öppen för både manliga och kvinnliga tävlande.
  • Para Cheer – Öppen för både manliga och kvinnliga tävlande.
  • Para Performance Cheer – Öppen för både manliga och kvinnliga tävlande.
  • Masters – Öppen för både manliga och kvinnliga tävlande.
  • Masters Performance Cheer – Öppen för både manliga och kvinnliga tävlande.

Det behövs ett större bakgrundsarbete, omvärldsanalys samt grundläggande strategiskt perspektiv gällande de nya barn- och ungdomsanvisningarna innan ett eventuellt framtida införande av klassen Cheer Minior Level 1 på RM.

Du hittar oss även här!