Nytt e-scoringsystem

Under våren har SCF successivt börjat använda Europa-förbundets e-scoringsystem vid våra mästerskapstävlingar. Systemet möjliggör att tävlingens resultat kan skickas direkt till föreningen så snart tävlingen är avslutad.

Internationellt beräknas tävlingsresultat genom att summera poängen från alla domare. Systemet delar det totala resultatet på antalet domare för att få den slutgiltiga poängen. E-scoringsystemet är uppbyggt på det internationella systemet med genomsnittslig totalpoäng, och stöder inte det svenska rankingsystemet. Av detta skäl har vi fortsatt att utföra rankingmomentet manuellt. Det extra momentet har medfört att det tagit extra tid vid utskick av resultat.

En noggrann analys av resultaten från samtliga DM-tävlingar visar att skillnaderna mellan ranking och genomsnittlig poäng är minimala.
Av skälen att vara i linje med internationell bedömning, och att utesluta manuell hantering i bedömningssystemet, kommer vi från och SM-veckan och framåt använda det internationella systemet för att utse vinnare och övriga placeringar.

Du hittar oss även här!