Påminnelse om årsmötet 2022

Vi vill härmed påminna, de av er som ännu inte anmält ombud, att anmäla ert ombud till årsmötet senast den 24 januari 2022.

Se mer info om årsmötet nedan:
Svenska Cheerleadingförbundet kallar till årsmöte lördagen den 26 februari 2022

Plats: Clarion Hotel Sign samt Digitalt via Easymeet
Dag: Lördag 26 februari 2022
Tid: kl 10-14

Det går bra att närvara både fysiskt på plats och digitalt. Som medlemsorganisation är ni berättigade till ett röstberättigat ombud som för er talan på årsmötet och röstar för er. Självklart får fler från er förening delta om ni önskar, men enbart ett ombud äger rösträtt.

Anmäl ert ombud här senast den 24 januari 2022.

Varje förening ska skicka in en påskriven fullmakt till mötet för att ombudet ska ha rösträtt. Se mer information om det i dokumentet. Du hittar den här.

Anmälan för övriga delegater här senast den 1 februari 2022.

Alla handlingar inför årsmötet kommer att publiceras löpande, dock senast 3 veckor innan årsmötet på hemsidan under Årsmöteshandlingar.

Du hittar oss även här!