Representanter från SCF i RF:s arbetsgrupper

Anna Sandström Kupersmidt och Mina Perisa är nominerade av Svenska Cheerleadingförbundet att ingå i två av RF:s arbetsgrupper, och har nu fått förtroende av RF till nästkommande period.

Anna Sandström Kupersmidt, ordförande SCF:s juridiska nämnd och tidigare vice ordförande i SCF, kommer att arbeta inom den gruppering för trygg idrott som ska föreslå förändringar till RIM 2025. Kommitténs uppdrag är att göra en översyn av och föreslå nödvändiga ändringar i RF:s stadgar. Uppdragets syfte ar att skapa en ändamålsenlig reglering för att förebygga och beivra övergrepp samt andra brottsliga och olämpliga ageranden, särskilt mot barn och unga.

Mina Perisa, ansvarig för barn- och ungdomsfrågor i SCF, kommer att arbeta i arbetsgruppen för ungdomsinflytande. Tillsammans med aktiva ungdomar från olika SF kommer arbetsgruppen att konkretisera former för hur man kan stärka ungas inflytande i de demokratiska processerna.

Vi önskar dem båda varmt lycka till och är stolta över att kunna bidra till idrottsrörelsens gemensamma arbete.

Du hittar oss även här!