RM & SM 2018

RM/SM 2018 kommer hållas den 19-20 maj i Nyköping och Rosvallahallen.
Nytt inför nästa säsong blir att från och med kommande säsong, 2017/2018 kommer SCF stå som arrangör för RM/SM.
Bakgrunden till detta beslut baseras främst på önskan om att skapa en förbundsägd mästerskapstävling. Genom detta vill vi stärka cheerleadingens position som tävlingsport i Sverige och vi vill att de ekonomiska medels som genereras vid en så stor mästerskapstävling skall tillfalla hela cheersverige och alla våra föreningar, inte bara ett fåtal större föreningar som har möjlighet att arrangera.
Målsättningen är vidare att upprätthålla och behålla en god kvalitét, där standarden efterföljer den gemensamma utformningen av cheerleading på internationell nivå.
SCF kommer vidare att efterlysa funktionärer från deltagande föreningar, där antalet funktionärer baseras på antal lag som deltar på tävlingen. Mer information om detta kommer under hösten.
I dagsläget är det inte klart vilka klasser som kommer tävla vilka dagar men TK utkommer med detta så snart det är klart.
Nytt inför nästa säsong blir att från och med kommande säsong, 2017/2018 kommer SCF stå som arrangör för RM/SM.
Bakgrunden till detta beslut baseras främst på önskan om att skapa en förbundsägd mästerskapstävling. Genom detta vill vi stärka cheerleadingens position som tävlingsport i Sverige och vi vill att de ekonomiska medels som genereras vid en så stor mästerskapstävling skall tillfalla hela cheersverige och alla våra föreningar, inte bara ett fåtal större föreningar som har möjlighet att arrangera.
Målsättningen är vidare att upprätthålla och behålla en god kvalitét, där standarden efterföljer den gemensamma utformningen av cheerleading på internationell nivå.
SCF kommer vidare att efterlysa funktionärer från deltagande föreningar, där antalet funktionärer baseras på antal lag som deltar på tävlingen. Mer information om detta kommer under hösten.

Du hittar oss även här!