RM/SM flyttas till 11-12 September, Rosvalla

RM/SM 2021 flyttas från 22-23 maj till 11-12september. Precis som tidigare kommer mästerskapen att avgöras i Rosvalla, iNyköping. Det är mot bakgrund av den nuvarande utvecklingen i pandemin somSvenska Cheerleadingförbundet har fattat detta beslut.

Det är den fortsattasmittspridningen av covid-19 och de begränsade möjligheterna till att kunnagenomföra smittsäkra, nationella mästerskap i maj, som gjort att tävlingskommitténvalt att skjuta fram RM/SM 2021 till helgen den 11-12 september.

Generalsekreterare KatarinaEriksson uttrycker bakgrunden så här:

– Vi har under helapandemin tagit stort ansvar som idrott och, som många andra, offrat mycket avdet som är viktigt för oss för att ta vårt samhällsansvar. Snart har ett årgått, och vår idrott har varit enormt begränsad i vad vi har kunnat genomföra.Jag är orolig för alla utövare, tränare, eldsjälar och de beslutsfattare somdragit stora lass under denna svåra period. Vi vill få känna den glädje och denentusiasm som cheerleading är baserad på. Vi vill ha tillbaka vår idrott. Vivill få ses för att få känna den sprakande energi som våra event brukarinnehålla. Att flytta det enda vi har kvar denna säsong är för att vi ska fåses igen, och för att vi ska få fira vår idrott, säger Katarina Eriksson.

Ambitionen är att RM/SM iseptember ska genomföras likt de nationella mästerskap vi är vana vid. Allastarter som vill tävla – således även level 1, para och masters detta år – gesmöjlighet att delta på de tävlingar som avgörs i Nyköping den 11-12 september.

SCF kommer att ävenfortsatt bevaka och följa utvecklingen gällande covid-19 ochFolkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid behov kommer RM/SM i september attistället genomföras uppdelat, på ett flertal olika orter i landet och utanpublik. Skulle situationen innebära att inte heller det är möjligt, kommer enytterligare upplaga av digital bedömning att erbjudas under denna period.

Innevarande säsongstävlingsregler och -bestämmelser, TB/TR 2020/2021, gäller och kommer att följasunder RM/SM 2021. Dessa hittar ni här.

Detta innebär att lagenfrån årets säsong kommer kunna tävla RM/SM i september.

TK har även släppt reglernaför kommande säsong, 2021/2022, som är anpassade för att säkerställa attidrotten har bästa möjliga förutsättningar efter pandemin. Det vill säga attlagens sammansättning från i år kommer att kunna behållas även nästa säsong. Varje förening behöver nu se över sin lagindelning och ta beslut efter SCFs åldersregler och sina unika förutsättningar bla egen åldersindelning, hur möjligheterna att träna sett ut under pandemin mm.

Inbjudan till RM/SM 2021 kommeratt släppas under våren och anmälan kommer att ske under juni månad.

TK ser över möjligheter till kval inför internationella mästerskap samt Klubb-VM. Mer information kommer längre fram.

– Vi ser fram emot att kunna samla hela cheer-Sverige för ett historisktRM/SM, avslutar generalsekreteraren Katarina Eriksson.

Du hittar oss även här!