SCF söker 2 projektledare för två delprojekt inom ämnet ”en trygg idrottsmiljö”

Till dessa delprojekt söker vi två arvoderad projektledaresom ska skapa fokus på den trygga idrottsmiljön. Cheerleading ska genomsyras avglädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade ochinkluderade. Vi som förbund vill att den cheerleadingidrott som erbjudsgenomförs i miljöer som är trygga och säkra för alla.

 

Delprojekt 1 – fokus på att skapa en trygg idrottsmiljö

I delprojektet – fokus på att skapa en trygg idrottsmiljö –är målet att arbeta generellt mot alla anslutna föreningar utifrån RFs materialom trygg idrott.

Exempel på aktiviteter som kommer ingå är:

·       Formulera information för publicering påhemsida, sociala medier och i mailutskick om hur föreningar kan jobba medämnet.

·       Aktivt höra av sig till föreningar för attinformera och stötta dem i att komma igång med arbetet eller tipsa om hur dearbetar vidare i ämnet.

·       Informera om hur föreningar kan samarbeta med SISUi ämnet.

·       Undersöka hur långt föreningar kommit medarbetet i ämnet redan idag.

 

Delprojekt 2 – integritet och trygg idrottsmiljö i mixadelag

I delprojektet – integirtet och trygg idrottsmiljö i mixadelag – är målet att arbeta med föreningar med mixade lag, både utifrån RFsmaterial om trygg idrott men även mer specifikt för cheerleading.

Exempel på aktiviteter som kommer ingå är:

·       Förbereda, planera och göra research i ämnettrygg idrott. Att sammanställa material som eventuellt finns i förbundet ochbland föreningar i ämnet.  

•       Genomföra en workshop med ämne – integritet ochtrygg idrottsmiljö i mixade lag (Att ha nära vuxna/vuxna tjejer/killar i sammalag ), där tex aktiva, föreningsrepresentanter och förbund deltar.

•        Sammanställamaterialet från workshoppen för remiss i förbundet.

•        Färdigställa informationsunderlag för utskicktill föreningar samt publicering på hemsida. 

 

Projekten löper under perioden november till februari ochberäknas omfatta ca 30 timmar vardera.

På grund av rollensutformning krävs det att du är relativt självgående. Erfarenhet somprojektledare är meriterande men även erfarenhet av SCFs verksamhet, samt avtillämpning av regelverk samt gedigna föreningskunskaper genom exempelvisstyrelsearbete och tränare.  

Vi kommer intervjualöpande och kommer tillsätta tjänsten då vi har en lämplig kandidat.

Tveka inte att höra avdig om du har frågor!

Ansökan skickas till scf@cheerleading.se

Du hittar oss även här!