SCF söker projektledare för digitalisering av utbildningar

Projektledarenkommer att leda arbetet med digitaliseringen av Svenska Cheerleadingförbundetsutbildningar. En viktig del i uppdraget är att skapa förutsättningar för attännu fler ska få möjlighet att utbilda sig inom cheerleading och ledarskap.

SCF ska under sommaren digitalisera förbundets utbildningar. Du blir encentral del i vårt påbörjade arbete med digitalisering av vårt egetutbildningsmaterial. Du kommer tillsammans med utbildningskommittén att revideradet befintliga materialet (i den utsträckning det behöver göras) och forma förbundetsdigitala utbildningsplattform.

Till detta projekt behöver vi en arvoderad projektledare. Du kommer attsamarbeta nära med SCFs kansli, utbildningskommitté och slutrapportera till generalsekreterare.Projektet löper fram till september och beräknas omfatta ca 50 timmar.

På grund av rollens utformning krävs det att du är relativt självgående. Erfarenhetsom projektledare är meriterande men även erfarenhet av SCFs verksamhet. Vi sergärna att du arbetat med digital utveckling. Du är kreativ ochlösningsorienterad men samtidigt noggrann och strukturerad och har en godförmåga att formulera dig i tal och text. Vi tror att du har erfarenhet av attarbeta med olika digitala lösningar. Du får gärna ha någon form av pedagogiskerfarenhet, kanske har du själv varit utbildare.

Vi kommer intervjua löpande och kommer tillsätta tjänsten då vi har enlämplig kandidat.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor! Ansökan skickas till rekrytering@cheerleading.se  senast 20 juni 2020.

Du hittar oss även här!