Sökbara stöd

Nu har vi öppnat upp möjligheten att ansöka om tre nya stöd! 
 
Gällande Projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet har vi nu öppnat upp för de två sista sökbara stöden under år 2022, som vi tidigare informerat om, Inkludera killar samt Trygg cheerleading. Mer info om dessa stöd hittar ni här.
 
För återstartsstödet Reboot Cheerleading har vi nu öppnat upp möjligheten att ansöka om resebidrag till årets Cheerforum. Mer info om detta stöd här.
 
Gällande Projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet har vi nu öppnat upp för de två sista sökbara stöden under år 2022, som vi tidigare informerat om, Inkludera killar samt Trygg cheerleading. Mer info om dessa stöd hittar ni här.
Inkludera killar syftar till att ge förutsättning till förening att aktivt arbeta med att inkludera killar inom vår idrott. Stöd kan sökas för att genomföra projektet enligt plan. 
 
Trygg cheerleading syftar till att ge förutsättningar till förening att arbeta med att skapa, bibehålla samt utveckla trygga miljöer inom cheerleading. Målet är att samtliga ledare (styrelse och tränare) ska ha kunskap om trygg idrott samt vetskap om och att föreningen har en handlingsplan på plats när oönskat i föreningen sker. Målet är även att samtliga medlemmar i föreningen ska veta hur de går tillväga när något upplevs otryggt.
 
För både stödet Inkludera killar samt stödet Trygg cheerleading är sista ansökningsdag är onsdag den 31 augusti och ansökningarna behandlas löpande, så skicka in er ansökan snarast möjliga! 

 

Resebidrag Cheerforum syftar till att ge förutsättning till föreningar som har lång resväg till Cheerforum och med det höga kostnader. Vi vill att så många som möjligt ska kunna delta fysiskt i år och ser detta som extra viktigt efter de åren som varit att igen kunna samlas tillsammans och genom det skapa glädje och energi. Sista ansökningsdag är söndag den 24 juli 2022 och ansökningarna behandlas först efter sista ansökningsdag.

 

Stöd öppna för ansökan inom RebootCheerleading är föreningsaktivitet, prova-på aktivitet samt Resebidrag Cheerforum 2022.  Stöd öppna för ansökan inom Projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet är Inkludera killar samt Trygg cheerleading.

 

Mer information om projektstöd för barn- och ungdomsidrott hittar ni här och information om RebootCheerleading här

 
Trygg cheerleading syftar till att ge förutsättningar till förening att arbeta med att skapa, bibehålla samt utveckla trygga miljöer inom cheerleading. Målet är att samtliga ledare (styrelse och tränare) ska ha kunskap om trygg idrott samt vetskap om och att föreningen har en handlingsplan på plats när oönskat i föreningen sker. Målet är även att samtliga medlemmar i föreningen ska veta hur de går tillväga när något upplevs otryggt.
 

Du hittar oss även här!