Svensk cheerleading har fått en ny förbundsstyrelse

Triss i ordförande. Foto: Katrin Chieux.

Svenska Cheerleadingförbundet har valt en ny styrelse. Valetgjordes vid årsmötet den 22 februari. Vid årsmötet deltog elva av landets medlemsföreningar.

När Svenska Cheerleadingförbundet höll sitt årsmöte under dengångna helgen, så var det mindre än ett halvår efter 2019-års årsmöte.Anledningen var att vi byter räkenskapsår i och med inträdet iRiksidrottsförbundet.

Att Svenska Cheerleadingförbundet valts in som ettspecialidrottsförbund i RF märktes också av på årsmötet, därRiksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson medverkade som mötesordförande.

På bilden ser ni också fr.v Svenska Cheerleadingförbundets ordförande Anders Bruhn, Riksidrottsförbundets ordförande och årsmötets ordförande Björn Eriksson och Svenska Cheerleadingförbundets avgående ordförande Katarina Eriksson.

Underårsmötet gjordes också en rad val som kommer ha stor betydelse för svenskcheerleading. 

Förbundsstyrelsen: 
 • Förbundsordförande Anders Bruhn
 • Kassör Christina Jarlegren
 • Sten Karlsson
 • Katrin Chieux
 • Yvonne Ingemansson
 • Patric Schelin
 • Ruben Schultz
 • Maria Lifbom
 • Henrik Johansson
Revisorer:

 • Revisor Nicklas Widlund
 • Revisorsuppleant Anders Pärhage
Valberedningen:
 • Sammankallande Thomas Fors
 • Tina Dahlen
 • Christian Berndtsson

Anders Bruhn som valdes till ny förbundsordförande efter KatarinaEriksson är inget nytt namn inom svensk cheerleading. Han har suttit med iförbundsstyrelsen tidigare, både ledamot och förbundsordförande.

— Jag vill börja med att tacka för förtroendet attåterigen få vara en del av SCF. Det är roligt att vara tillbaka och mycket harhänt sedan sist. Fokus initialt är nu att få organisationen på plats, så attverksamheten kan fortsätta obehindrat med det viktigaste vi har, de aktiva. Jagskall göra mitt yttersta för att leva upp till förtroendet, säger Anders Bruhni en kort kommentar, där han också tackar avgående ordförande för det arbetehon har gjort.

— Det här varit en stor ära att varaordförande för svensk cheerleading under de här åren. Jag är stolt och tacksamöver det förtroende jag har fått ta emot. Svensk cheerleading är en fantastiskföreteelse. Vi delar samma värdegrund, vi arbetar hårt emot samma mål, och viär ständigt uppmärksamma på vilka korrigeringar vi behöver genomföra. Våridrott visar alla tecken på ett tillitsfullt, sammansvetsat och effektivt team.Tack för att jag har fått leda, och tack för att nästa ledare får samma tryggastöd ifrån gräsrötterna för att uppnå nästa spännande mål. Ingenting ärouppnåeligt och det finns enorma förutsättningar med det starka ledarskap somfinns i vår nya ordförande tillsammans med sin nya styrelse. Tillsammans kan defaktiskt vara de bästa förutsättningarna vår idrott någonsin haft, avslutarKatarina Eriksson.

Förbundsstyrelsen: 
 • Förbundsordförande Anders Bruhn
 • Kassör Christina Jarlegren
 • Sten Karlsson
 • Katrin Chieux
 • Yvonne Ingemansson
 • Patric Schelin
 • Ruben Schultz
 • Maria Lifbom
 • Henrik Johansson
Revisorer:

 • Revisor Nicklas Widlund
 • Revisorsuppleant Anders Pärhage
Valberedningen:

Du hittar oss även här!