Svenska Cheerleadingförbundet utmärkelser!

Svenska Cheerleadingförbundet vill visa uppskattning till personer och organisationer som bidragit till cheerleadingens utveckling i Sverige. Därför delar vi ut ett antal olika utmärkelser till organisationer och personer.

Utmärkelserna som delas ut är nedanstående

 

Föreningar

Svenska Cheerleadingförbundets diplom

Kan tilldelas föreningar som bedrivit cheerleadingverksamhet i 10 år.

 

Ledare

Svenska Cheerleadingförbundets diplom

Kan tilldelas personer som varit ledare i 10 år.

 

Svenska Cheerleadingförbundets kavajnål

Kan tilldelas personer som varit ledare i 15 år.

 

Förtroendevalda

Svenska Cheerleadingförbundets kavajnål

Kan tilldelas personer som varit aktiva i föreningsstyrelse eller i förbundet i 15 år.

 

Organisationer utanför SCF

Svenska Cheerleadingförbundets diplom

Kan tilldelas organisationer utanför SCF som gjort stora insatser för cheerleading i Sverige. Som exempel kan nämnas kommuner, riksorganisationer och dylikt.

 

För mer information och hur du ansöker, klicka här. 

Du hittar oss även här!