Svenska Cheerleadingförbundet valdes in i Riksidrottsförbundet

Anna Sandström, Katarina Eriksson och Sten Karlsson, som tillsammans med Katrin Chieux representerade Svenska Cheerleadingförbundet under Riksidrottsmötet 2019.
Söndag den 26 maj 2019 kom att bli en historisk dag för svensk cheerleading, när idrotten fick ett erkännande och Svenska Cheerleadingförbundet valdes in som medlemmar och nytt specialidrottsförbund i Riksidrottsförbundet. 

Vi upplevde ett enormt stöd från delegaterna och övriga förbund som deltog i Riksidrottsmötet. Det var ingen som egentligen ställde sig i talarstolen och talade emot oss eller ifrågasatte att vi uppfyllde samtliga krav för att väljas in.

Bland de som öppet ställde sig bakom Svenska Cheerleadingförbundet var fem talare som hade anmält sig på talarlistan; Henrik Johansson Svenska Sportdykarförbundet, Cenneth Åhlund Svenska Bågskytteförbundet, Minette Rogner, Svenska Amerikanska fotbollsförbundet, Anders Emanuelson Svenska Mångkampsförbundet och Pierre Thullberg Svenska Fäktförbundet.

Störst tack vill vi dock rikta till Frisbeesportförbundet och Petra Björk som lade fram yrkandet om bifall på vår ansökan till stämman. Det förslag som sedan också röstades fram.

När det gick till omröstning lade RIMs mötesordförande Peter Örn fram de två olika förslagen om styrelsens avslag och det andra förslaget som var Petra Björks förslag att bifalla.

Även Suzanne Lundvall från Svenska Gymnastikförbundet gick upp och meddelade att SvGF skulle avstå att rösta vid en eventuell omröstning.

Först användes acklamation, därefter begärdes votering av flera parter. Då det var övertygande gröna spadar för oss behövdes inte votering med rösträkning. Därför finns inte heller några exakta röstsiffror att redovisa.

— För det första är det ett otroligt erkännande för våra utövare och vår idrott. Det kommer skänka självkänsla till alla våra utövare. Många unga tjejer som kommer känna sig stärkta av att bli erkända på samma sätt som all annan idrott, sa vår förbundsordförande när hon intervjuades av 

Du hittar oss även här!