Sverige var med på International Cheer Unions årsmöte

Fr.v Katrin Chieux, styrelseledamot och Katarina Eriksson, förbundsordförande Svenska Cheerleadingförbundet. Foto: International Cheer Union.
Det Internationella cheerleadingförbundet årsmöte avslutades under tisdagskvällen svensk tid. Sverige och Svenska Cheerleadingförbundet representeras där av förbundsordförande Katarina Eriksson och styrelseledamoten Katrin Chieux. 

International Cheer Unions årsmöte leddes av ICU:s ordförande och president Jeff Webb, tillsammans med generalsekreteraren Karl Olsen.

Mötet genomsyrades av andan att vi nu är en erkänd sport och det finns en förhoppning om att det inte är långt kvar till att vi blir fullvärdiga medlemmar i den Internationella Olympiska Kommittén, IOK. Men för att bli medlemmar i IOK behöver vi anpassa oss i vissa avseenden.

Fokus under de senaste årsmötena har därför varit på det, exempelvis genom arbetet som görs med antidopning.

Nu är det mesta på banan, men det (kanske) sista steget var att ändra åldersgränsen för juniorklassen. Med stor majoritet beslutade ICU:s årsmöte att följa den åldersgräns som gäller för juniorer i youth olympics, samt att lägga till en klass ”youth” under ICUs egna mästerskap. 

Syftet med det senare är att inte utestänga dagens utövare från den nivå de redan tävlar på.

Dessutom behandlades två nya medlemsansökningar till ICU, Estland och Hong Kong, samt Malta som har ansökt om ett provisoriskt erkännande som medlemsförbund.

Stämningen vid mötets avslutande var positiv och framåtriktad.

 

— Vi har kommit långt. Det finns viktiga steg kvar att ta, och vi har en enorm samlad energi att ta dessa viktiga och avgörande steg, skriver Katarina Eriksson och Katrin Chieux.

Dagen innan årsmötet genomfördes internationella samtal för sportens utveckling och förberedande samtal inför International Cheer Unions (ICU) årsmöte. 

Det internationella förbundets ordförande och president, Jeff Webb framhöll under de samtalen hur viktigt det är att vi arbetar tillsammans mot samma mål, oavsett regionala svårigheter.

Bland det som diskuterades då var erkännandet av cheerleadingförbunden nationellt och hur ICU kan bidra i det arbetet, samt utvecklingen för parasport och special olympics, samt guidelines till hur vi bäst presenterar vår sport.

 

Du hittar oss även här!