Tankar från avgående förbundsordförande Katarina Eriksson

Katarina Eriksson, avgående förbundsordförande. Foto: International Cheer Union.
För en tid sedan meddelade jag valberedningen att jag bestämt mig för att inte kandidera som ordförande för ännu en period. Jag känner att jag med fokus och energi har gjort en god insats för vår sport under min tid som ordförande. Det känns absolut lockande med den nya positionen för oss, och med de möjligheter till avtryck inom idrottsrörelsen som finns, men det är inte det cheerleading behöver.
Det behövs nya krafter, ny energi och därmed en förbundsordförande som kan angripa målet att lyfta styrelsen till den strategiska nivå som den bör ha. Det behövs inte nya visioner för sporten, eller stora åtgärder på något politiskt plan. Det behövs en person med viss distans till verksamheten, som kan få styrelsen enade inom rätt uppgifter. En ledare, en strateg, en person med ny energi och ett fräscht angreppssätt.
Jag tror att valberedningens förslag är perfekt för SCF i dagsläget.

Jag känner att energinivån inom förbundsstyrelsen under senhösten har varit mycket lägre än vad den har varit tidigare, och det är förståeligt med tanke på det stora arbete som genomförts. Vi har årsmöte snart, och då blir mixen av nytt en injektion i gruppdynamiken. Den kommande förbundsstyrelsen har ett viktigt och roligt arbete framför sig, att framledes hitta bättre arbetsformer, och det som är påbörjat ger gott underlag. Jag tror det blir spännande!

/ Katarina Eriksson

Ni hittar valberedningens uppmaning 

Du hittar oss även här!