Tränarutvecklingsprogram Paris-Milano

Karolina Olovsson, förbundskapten, och Elin Svensson Wallin, landslagstränare, från Svenska Cheerleadingförbundet, har fått möjligheten att gå tränarutvecklingsprogammet Paris-Milano.  

 

SOK fortsätter sin offensiv för att främja tränarutveckling. Ett nytt spännande utvecklingsprogram för ett 80-tal tränare till aktiva i SOK:s olika program från 25 idrotter startade förra veckan. 

– Bra tränare ska bli ännu bättre. Ökad kunskap om träningslära och att lära av varandras erfarenheter blir viktiga ingredienser, säger H-C Holmberg, SOK:s FoU-chef och professor i idrottsvetenskap, som är ansvarig för tränarsatsningen.

 

– Satsningen på tränarutveckling är en av våra allra viktigaste delar i Olympisk Offensiv. Bra tränarutbildning och starkt ledarskap är viktiga nycklar i arbetet mot världstopp och för att nå fler medaljer, säger SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo.

 

Syftet med Tränarutvecklingsprogrammet ’Tränare Paris Milano’ är att:

  • Öka kunskapen om träningslära och träningsplanering i praktiken
  • Lära av andra (idrotters) tränare och specialister – kunskaper, erfarenheter och miljöer
  • Ge möjlighet till diskussion och reflektion över eget och andras tränar- och ledarskap
  • Stärka de personliga kontakterna och bidra till att skapa ett starkare nätverk för tränare

 

Det nya Tränarutvecklingsprogrammet innehåller i huvudsak fyra olika delar:

  1. Ämnesfördjupning i träningslära med internationella specialister och framgångsrika tränare
  2. Erfarenhetsutbyte mellan elittränare i närliggande idrotter i olika träningsmiljöer
  3. Grengruppseminarier inriktade på specifika teman
  4. Två intensiva veckor i klassisk internationell idrottsmiljö med extra fokus på utveckling och erfarenhetsutbyte inom tränarskap och ledarskap.

I tillägg till SOK:s egna resurspersoner och erfarna svenska tränare från olika idrotter kommer nationella och internationella specialister att involveras. Innehållsmässigt fokus blir på träningsprocessen, prestationsutveckling och ledarskapsfrågor.

 

– Det känns otroligt mäktigt att cheerleading får vara med! Jag har, bara under första träffen, fått berätta om vår sport för en rad stora namn inom idrottens värld och de visar ett genuint intresse och ställer mycket frågor och vill veta mer – detta erfarenhetsutbyte är guld värt! Samtidigt är det spännande att lyssna till alla dessa experter inom olika områden, jag lär mig en massa nytt och detta är bara början, säger förbundskapten Karolina Olovsson.

 

Du hittar oss även här!