Transparens inom svensk idrott

Centrum för idrottsforskning (CIF) släppte denna vecka en rapport kring transparens inom svensk idrott. Du kan läsa rapporten här. Rapporten var en uppföljning på det uppdrag CIF fick 2020 gällande att analysera hur idrottsrörelsen kan arbeta för att förbättra sin styrning, öppenhet och demokratiska funktionssätt. Resultatet finns att läsa i rapporten ”Idrottens riskzoner – om vägar till trygg och trovärdig idrott”.

Vi avser att göra vårt bästa för att verka för transparens och goda demokratiska processer, och är tacksamma för återkoppling på hur vårt arbete kan bli bättre.

Anders Bruhn, ordförande för Svenska Cheerleadingförbundet

Vi har sedan koden publicerades arbetat med att analysera hur väl vårt arbete linjerar med koden. De områden gällande transparens på hemsidan som var otydliga enligt den rapport som publicerades är åtgärdade.

Vi vill uppmuntra alla våra medlemsföreningar att se över koden, och hur egen verksamhet förhåller sig till den. Ett första steg kan, precis som för resten av idrottsrörelsen, vara att se över sin hemsida så att följande punkter finns med.
Här finner ni information om RFs kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar.

Tryck på följande områden för att se informationen på vår hemsida:

Du hittar oss även här!