Uppdatering av bedömningsprotokoll Level 3

I enlighet med tidigare inriktningsbeslut från TK, och i enlighet med vår internationella strategi har SCF beslutat att inför säsongen 2022/2023 uppdatera bedömningsprotokollet för Level 3 till ICU protokoll. Genom att införa ICU protokoll på våra level 3 klasser går vi mer i enlighet med vårt internationella förbund. Ni hittar våra protokoll här.

På ICU portal judges modul A finns det mer information och utbildning om hur ICU klasser bedöms, bland annat level 3 (median). Ni hittar portalen här. 

För frågor kontakta: scf@cheerleading.se

Du hittar oss även här!