Uppdatering kring restriktioner

På måndag den 25/1 kommer många kommunala verksamheter att återigen öppna för verksamhet. Det sker dock med fortsatta begränsningar, exempelvis för hur många personer som samtidigt får vistas i en lokal eller anläggning. 
Vad som gäller lokalt på de orter och för den anläggning där ni håller till måste ni kolla med respektive kommun. Det ni som förening också bör förbereda är att se över och säkerställa att ni har de rutiner och riktlinjer som finns tydligt dokumenterade i vårt protokoll. Dessutom bör ni hålla er nogsamt informerade om de rekommendationer och riktlinjer som gäller och som ges av såväl ansvariga myndigheter, som det lokala och regionala smittskyddet.

Du hittar oss även här!