Valberedningens uppmaning – Vakna nu!

Inför årsstämman den 22 februari står ni, föreningar från norr till söder, inför den viktiga uppgiften att besluta om en ny styrelse. Ett beslut som denna gång kommer innebära stora förändringar. Ordförande Katarina Eriksson har låtit meddela att hon inte kommer att kandidera för en ny period. Det innebär att ordförandeskapet lämnas, efter ert beslut, över till en ny kandidat på årsmötet. Utöver detta mycket viktiga val ska Ni ta ställning till och fatta beslut om sex styrelseledamöter för en period om ett eller två år. 

Men, valberedningen saknar era nomineringar! 
För er som tagit del av valberedningens förslag har också sett att vi står med flera vakanser.  
Efter inträdet i Riksidrottsförbundet står nu svensk cheerleading inför nya möjligheter men också utmaningar. Hur vill ni att förbundet ska utveckla och driva, i konkurrens med andra sporter, svensk cheerleading framåt? 
Förbundsstyrelsen behöver nya medlemmar som med sitt engagemang bidrar med kompetens och ny energi. Individer med god samarbetsförmåga, som inger förtroende, med förmågan att främst på strategisk nivå med en tydlig linje sätta upp nya mål för svensk cheerleading. 
Det är nu dags! Och tiden är knapp! Vi i valberedningen önskar att ni i respektive region samarbetar och nominerar era bästa kandidater för ett arbete som gör skillnad. Skillnad för er region, era föreningar och för er sport! 
Vi vill ha era mycket värdefulla nomineringar snarast till valberedningen@cheerleading.se 
/Valberedningen SCF
Men, valberedningen saknar era nomineringar! 
För er som tagit del av valberedningens förslag har också sett att vi står med flera vakanser.  
Efter inträdet i Riksidrottsförbundet står nu svensk cheerleading inför nya möjligheter men också utmaningar. Hur vill ni att förbundet ska utveckla och driva, i konkurrens med andra sporter, svensk cheerleading framåt? 
Förbundsstyrelsen behöver nya medlemmar som med sitt engagemang bidrar med kompetens och ny energi. Individer med god samarbetsförmåga, som inger förtroende, med förmågan att främst på strategisk nivå med en tydlig linje sätta upp nya mål för svensk cheerleading. 
Det är nu dags! Och tiden är knapp! Vi i valberedningen önskar att ni i respektive region samarbetar och nominerar era bästa kandidater för ett arbete som gör skillnad. Skillnad för er region, era föreningar och för er sport! 
Vi vill ha era mycket värdefulla nomineringar snarast till valberedningen@cheerleading.se 

Du hittar oss även här!