Vem vill ni nominera till förbundsstyrelsen?

Då börjar det närma sig Svenska Cheerleadingförbundets årsmöte och vi behöver dina och er förenings nomineringar.
Vem får lov att nominera och vem kan man nominera? Ni får i stort sett nominera vem ni vill men för att kunna driva vår sport framåt på ett bra sätt vill vi att personen som nomineras skall ha bra organisatoriska egenskaper och/eller vara väl insatt i svensk cheerleading. Den ni nominerar skall vilja arbeta för cheerleadingens framtid och hjälpa till med det förbundsarbete det innebär. Det är fritt för alla föreningar och dess medlemmar att nominera in till valberedningen.
search-1019904_1920
Era bidrag är extra viktiga i år då vi behöver hitta både en ny ordförande och en ny kassör.
Följande poster kommer i år att tas upp för val på årsmötet:

Ordförande – Fyllnadsval 1år

Kassör – 2 år
Ledamot – 2år
Ledamot – 2år
Suppleant – Fyllnadsval 1 år

  • Tävlingskommittén
  • Utbildningskommittén
  • Informationskommitten
  • Landslagsutskottet
 
För att vi ska hinna kontakta den person ni nominerat så önskar vi era nomineringar så snart som möjligt men senast den 28/8 2017. Skicka nomineringar till: valberedningen@cheerleading.se
 
Svenska Cheerleadingförbundets Valberedningen 2017
Dafni, Sten & Thomas
Vem får lov att nominera och vem kan man nominera? Ni får i stort sett nominera vem ni vill men för att kunna driva vår sport framåt på ett bra sätt vill vi att personen som nomineras skall ha bra organisatoriska egenskaper och/eller vara väl insatt i svensk cheerleading. Den ni nominerar skall vilja arbeta för cheerleadingens framtid och hjälpa till med det förbundsarbete det innebär. Det är fritt för alla föreningar och dess medlemmar att nominera in till valberedningen.
search-1019904_1920
Era bidrag är extra viktiga i år då vi behöver hitta både en ny ordförande och en ny kassör.
Följande poster kommer i år att tas upp för val på årsmötet:
Kassör – 2 år
Ledamot – 2år
  • Tävlingskommittén
  • Utbildningskommittén
  • Informationskommitten
  • Landslagsutskottet
 
För att vi ska hinna kontakta den person ni nominerat så önskar vi era nomineringar så snart som möjligt men senast den 28/8 2017. Skicka nomineringar till: valberedningen@cheerleading.se
 

Du hittar oss även här!