Vi söker en kanslist

Svenska Cheerleadingförbundet har en verksamhet som engagerar över 50föreningar och över 8000 aktiva. Förbundet leds av en förbundsstyrelse och ettantal kommittéer. Vår uppgift är att utveckla och förbättra förutsättningarnaför våra föreningar att bedriva sin verksamhet. Vi tror på sportsmannaanda ochfair play.  Vi genomför med hjälp av våraföreningar fyra DM samt RM och SM varje år. Vi deltar dessutom i EM och VM. Vihar en breddverksamhet ute hos våra föreningar och vi har som idrott en starktillväxt. Vårt kansli består idag av en föreningskonsulent samt en controllerpå vardera 50%. Inför en intensiv period av arbete söker vi efter utökatadministrativt stöd. Rollen är på 50 % och tidsbegränsad.

Vår syn på rollen och personen

Du behöver ha stor förmågaatt arbeta självständigt och vara kommunikativ och strukturerad i dittarbetssätt. Du behöver vara noggrann och gilla administrativt arbete.

Din bakgrund

Du har erfarenhet av atthantera många olika ärenden inom administration. Du är  gärna van vid att arbeta inom idrott och harkunskaper inom formell mötesteknik (idrott eller annat).  Du förstår cheerleading men det är inte ettkrav. Du ska ha lätt för att kommunicera och göra dig förstådd då mycketkommunikation sker digitalt/på distans . Du behöver ha grundläggande kunskaperinom Office-paketet. Det är meriterande om du har kunskap om SCFslicenssystem.  Viss administrationinnebär även arbete i Sportadmin varför kunskap om denna applikation ärmeriterade. Våra anställda är bosatta på Västkusten, och möten med ideell kraftsamt tävlingar hålls på olika ställen i landet. Därför behöver du kunna resaoch arbeta viss tid under helger.

Kunskapskrav

Läsa, skriva och tala svenska och engelska

Datorvana framförallt applikationer såsom Word och Excel

 

Exempel på arbetsuppgifter

•      Sammanställa,föra lista på diskussions- och beslutspunkter samt färdigställa dagordning tilldiskussions- och beslutsmöten, samt därefter föra protokoll

•      Förbereda beslutsunderlag

•      Föraanteckningar och göra sammanfattningar på arbetsmöten

Administrativtstöd till landslagsverksamheten

•      Regelbundetuppdatera budget, stämma av och påminna om inbetalningar, skicka underlag för fakturering(deltagarfakturor, sponsorer, mfl) till SCF controller, hålla projektgruppensamt deltagarna uppdaterade om ekonomin

•      administrativtansvar för årshjul

•      Informationexternt gällande alla landslagen.

Logistik för DM

•       Samla in resvägar för domare och spotters samtboka resor

•       Göra tidsscheman för tävlingarna ochförträningar m.m.

•       Administration kring bedömningsprotokoll

Information/övrig administration

•      ansvara för att SCF informerar internt:beslut i olika instanser etc

•      Uppdateringav ECUs intranet

•      administrativthålla i SCFs årshjul

Ansökan skickas till ordforande@cheerleading.se snarast. Tjänsten tillsätts löpande.

Du hittar oss även här!