Home » För föreningar » Antidoping

Antidoping

Svenska Cheerleadingförbundet tar starkt avstånd från all form av otillåten påverkan av kroppen i syfte att öka prestationsförmågan. Lika viktigt som att en vinnare ska kunna glädjas över en ärlig seger så ska en förlorare kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp. Doping är likställt med fusk och kan även vara fysiskt skadligt för den aktiva idrottaren.

Svenska Cheerleadingförbundet antidopingplan finns här

Det är WADC (The World Anti-Doping Code) som är det regelverk all världens idrotter och länder ska följa. Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna, vilken bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Antidoping Sverige finns som stöd.


Antidopinginformation för 2024

Ny antidopinginformation för IASF Worlds och The Summit 2024 finns här
Ny antidopinginformation för EM 2024 finns här


Är mitt läkemedel godkänt enligt dopingreglerna?

WADA (World Anti-Doping Agency) har upprättat en dopinglista där det finns beskrivet vad som är otillåtet i samband med träning och tävling. RF har gjort en svensk version av listan. En metod eller substans kan finnas med på dopinglistan om det bedöms ha en prestationshöjande effekt och/eller om det finns en risk för ohälsa. Det finns tre kriterier, varav två ska uppfyllas för att en metod eller substans ska föras upp på WADA:s dopinglista. 

  • Metoder eller substanser som är potentiellt prestationshöjande
  • Metoder eller substanser som innebär en potentiell hälsorisk
  • Metoder eller substanser som bryter mot ”spirit of sports”

Utöver detta så kan substanser som anses maskera eller dölja annan doping också finnas med på listan.

Många vanliga läkemedel kan vara dopingklassade, exempelvis läkemedel för diabetes, astma och ADHD. Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till dopingreglerna samt förstå att de har ett eget ansvar att undersöka huruvida aktuell medicinering finns med på dopinglistan. Med hjälp av RFs röd-gröna lista kan du snabbt få svar på statusen för just ditt läkemedel. 


Medicinska dispenser

För att även idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott tillämpas i vissa fall dispensregler. Om dispensen ska sökas i förväg eller retroaktivt, till vilken instans och med vilka blanketter, beror på vilken nivå du utövar din idrott (det har alltså ingenting med ålder att göra). Mer information gällande medicinska dispenser finns Antidoping Sveriges hemsida. 

Ska du tävla en internationell tävling? Se ICUs hemsida för information gällande TUE (Therapeutic Use Exemptions) som är de dispenser som gäller internationellt. 


Vaccinera klubben

Med hjälp av ”Vaccinera klubben mot doping” kan föreningen se till att ledare och idrottsutövare får grundläggande kunskaper om dopingreglerna. På så sätt undviks dopingfall eller andra brott mot dopingreglerna orsakade av okunskap. När ni har genomfört vaccinationen har ni en handlingsplan med förebyggande åtgärder och en beredskap för att kunna möta akuta situationer som dopingfall eller misstankar om doping.


För idottare: Bli en ”ren vinnare”

Alla idrottsutövare är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott och läkemedel alltid sker på eget ansvar. Svensk Antidoping tillhandahåller en webbaserad utbildning som hjälper idrottare på alla nivåer att få koll på det viktigaste. Utbildningen ”Ren Vinnare” hittar du här. Utbildningen är obligatorisk för alla våra landslagsaktiva. 


Antidoping Sverige

Du kan följa Antidoping Sverige på Facebook för att visa ditt ställningstagande, samtidigt som du tar del av viktig och intressant information som rör alla inom idrotten.

Svensk antidoping ger också ut ett digitalt nyhetsbrev ”Antidopingnytt” som skickas ut med jämna mellanrum. Anmäl dig till nyhetsbrevet här för att hålla dig uppdaterad om antidopingarbetet i Sverige och internationellt.

Ni hittar oss även här!