Home » För föreningar » Föreningsverksamhet » Föreningsanslutning

Föreningsanslutning

Att som förening bli medlem i Svenska Cheerleadingförbundet går till på följande sätt:

Bilda förening

Om ni redan är en ideell förening, hoppa över detta avsnitt.

Det är bara ideella föreningar som kan ansöka om medlemskap i Svenska Cheerleadingförbundet. Hos Riksidrottsförbundet kan du läsa mer om att bilda en förening.


Medlemskap i SCF

Ansök om medlemskap via Riksidrottsförbundet.

När ansökan via länken ovan är klar återkopplar vi till er. Om ni upptas i vårt förbund får ni en faktura så att er förening kan betala in medlemsavgiften. Medlemskapet gäller tills vidare. 

När fakturan är betald så får ni inloggningsuppgifter till Pensum där ni som förening registrerar individuella licenser för era aktiva. En giltig licens för innevarande år ger en olycksfallsförsäkring. Licens krävs för att få tävla på Svenska Cheerleadingförbundets tävlingar.

Avslås er ansökan om medlemskap kan ni som förening överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN) enligt reglerna i 15 kap RF:s stadgar.


IdrottOnline

När medlemskapet är klart behöver ni ansöka om att aktivera IdrottOnline för idrotten cheerleading. Det gör ni genom att fylla i aktiveringsformuläret hos IdrottOnline. Att genomföra det här är mycket viktigt då det behövs för att kunna ansöka om LOK-stöd.

Om er förening är medlemmar i ett annat specialidrottsförbund sedan tidigare har ni redan en sida i IdrottOnline – men ni måste ändå aktivera en sida specifikt för idrotten cheerleading.


Utträde

Vill er förening inte längre vara medlemmar i Svenska Cheerleadingförbundet ska det meddelas skriftligen till förbundets adress.

Föreningar som inte har betalat årsavgift under 2 på varandra följande år anses ha begärt utträde.

Ni hittar oss även här!