Försäkringar

Ett bra försäkringsskydd för alla medlemmar i föreningen är viktigt att man som förening har och det är alltid föreningens ansvar att ha fullgott och rätt skydd. Detta gäller medlemmar, tränare, förtroendevalda, redskap och eventuellt anställda.

Våra försäkringar

Svenska Cheerleadingförbundet erbjuder idag olika försäkringsskydd tillsammans med Tydliga, (tidigare Pensum), Svedea och Folksam. Vi har delat upp försäkringarna enligt information nedan så att ansvarig i förening lättare ska kunna hitta den information de söker.

1. Ledare och funktionär – ideellt arbete

RF Föreningsförsäkring Basvia Folksam
Försäkringsnummer K62510

Försäkringen ger ett basskydd för ledare och funktionärer i föreningen. Varje styrelse måste kontrollera om försäkringen måste utökas inom andra områden. Tex behöver föreningen separat försäkra föreningens egendom, tex mattor, dräkter etc.

Kostnad: Gratis. Denna ingår i medlemsavgiften som medlemsförening till Svenska Cheerleadingförbundet.

Självrisk: Ingen

 • Ideella ledare/domare/funktionärer i din förening.
 • Denna försäkring har alla föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet genom ett specialförbund.

Den innefattar:

 • Ansvarsförsäkring för idrottslig och ideell verksamhet
 • Utökat ansvar
 • Styrelseansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare och funktionärer (som får arvode upp till ett halvt prisbasbelopp/år)
 • Kristerapi

RF Föreningsförsäkring Bas via Folksam

2. Ledare och funktionär – anställd

Föreningen har ett ansvar som arbetsgivare att teckna försäkring för sina anställda. Här finns flera olika lösningar beroende på vilken funktion den anställde har. Vi hänvisar till Arbetsgivaralliansen som är specialiserade på anställda inom idrotten för mer information.

3. Försäkringar för aktiva

Tävlingslicens och försäkring för aktiva registreras via Tydliga (tidigare Pensum) av föreningarna själva. I tävlingslicensen ingår en fullgod försäkring och den är individuell. Man kan även teckna försäkring för en hel grupp med en träningslicens.

Svedea är SCFs nuvarande försäkringsbolag. Alla aktiva och ledare som har en giltig licens hos oss har en försäkringsskydd genom Svedea.

Följande försäkrings och licensalternativ finns att välja på

TRÄNING

 • Träningsförsäkring – Barn – t.o.m 11 år (grupp)
 • Träningsförsäkring från 12-25 år icke avancerad nivå av träning och motion, ej fria rotationer (grupp)
 • Träningsförsäkring från 26-64 år icke avancerad nivå av träning och motion, ej fria rotationer (grupp)
 • Träningsförsäkring från 65+ år icke avancerad nivå av träning och motion, ej fria rotationer (grupp)
 • Träningslicens/träningsförsäkring från 12 år
   
  TÄVLING GRUND
 • Tävlingslicens Grund t.o.m. 11 år för RM klasser och Minior level 1
 • Tävlingslicens Grund från 12 år för RM klasser och Minior level 1
 • Tävlingslicens Grund från 12 år för SM klasser
   
  TÄVLING UTÖKAD
 • Tävlingslicens Utökad t.o.m. 11 år för RM klasser och Minior level 1
 • Tävlingslicens Utökad från 12 år för RM klasser och Minior level 1
 • Tävlingslicens Utökad från 12 år för SM klasser

  KORTTIDSFÖRSÄKRING – Grupp
 • Gruppförsäkring för särskilda tillfällen som Prova på

Skulle olyckan vara framme och ni behöver anmäla skada gör ni detta till Svedea. Detta görs via Svedeas hemsida och det formulär som finns där. Har ni frågor kring er försäkringsanmälan kan ni nå dem på telefonnummer 0771 160 199.

Vilken försäkring ska föreningen ha?

Vi har olika typer av licens och försäkringsalternativ ni kan välja mellan. Mer information kring de olika försäkringsalternativen.

Här finner ni informationsblad.

Tex Korttidsförsäkring rekommenderas vid tex en Tryout eller prova tillfälle där ni inte vet med säkerhet att alla har en Tränings eller tävlingslicens.

4. Försäkringar vid utlandsaktivitet

Vid utlandsresa är det viktigt och se över vilket skydd varje aktiv har. SCFs tävlingsförsäkring täcker all aktivitet i föreningens regi under utlandsvistelsens alla dagar med föreningen. Tänk på att försäkringen är en olycksfallsförsäkring och inte lämnar ersättning för ansvar, egendom, rättskydd eller avbeställningsskydd.

Olycksfallsförsäkringen har ett max tak för hur mycket ersättning man kan få.
Se villkor här.

Det kan vid vissa utlandsresor därför vara bra med en tilläggsförsäkring. Folksam erbjuder en försäkring för Idrottsevenemang utolnads.

Idrottsevenemang utomlands – Försäkringsskydd vid idrottsresa – Folksam

Ni hittar oss även här!