Försäkringar

Svedea är SCFs nuvarande försäkringsbolag. Alla aktiva och ledare som har en gilltig licens hos oss har en försäkringsskydd genom Svedea.

Skulle olyckan vara framme och ni behöver anmäla skada gör ni detta till Svedea. Detta görs via Svedeas hemsida och det formulär som finns där. Har ni frågor kring er försäkringsanmälan kan ni nå dem på telefonnummer 0771 160 199.

Vi har olika typer av licens och försäkringsalternativ ni kan välja mellan. Här finner ni informationsblad.

Rekommenderas vid tex en Tryout eller prova tillfälle där ni inte vet med säkerhet att alla har en Tränings eller tävlingslicens.

Vilken försäkring ska ni ha?

Information till alla som har en tecknad individuell och grupp försäkring genom SCF.

Vilken försäkring ska föreningen ha?

Mer information kring de olika försäkringslaternativen.

RF Föreningsförsäkring Bas

Efter RF-inträdet omfattas alla våra medlemsföreningar av  ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

För att den ska gälla ska er förening finnas registrerad i Idrott Online som medlem hos oss.

Försäkringen ger försäkringen ett basskydd för föreningen, och varje styrelse måste kontrollera om försäkringen måste utökas. Tex behöver föreningen separat försäkra föreningens egendom, tex dräkter.

Försäkringen innehåller en olycksfallsförsäkring för ideella ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda, men inget för aktiva utövare. Era aktiva är däremot försäkrade genom licensen hos oss.

Här läser ni mer om försäkringen.

Ni hittar oss även här!