Home » För föreningar » Föreningsverksamhet » Licens och föreningstillhörighet

Licens och föreningstillhörighet

Alla licenser och övergångar hanteras av förbundet. Alla ärenden och frågor gällande licenser mejlar ni in till licenser@cheerleading.se

Tydliga är vårt försäkringsombud och ni registrerar alla licenser där. Har ni frågor kring systemet eller fakturor kontakta ni dem. Kontaktuppgifter till Tydliga hittar ni när ni loggar in på er sida för registrering av licenser.

 • Alla licenser ligger registrerade hos Tydliga. Varje förening registrerar, betalar och sköter sina egna licenser i Tydligas system.
 • Varje förening har egen inloggning. Det är enbart föreningen som har tillgång till sin sida hos Tydliga med sina licenser. SCF har ingen tillgång till denna sida.
 • I systemet registrerar ni alla som skall ha någon typ av licens hos oss, i grupp eller individuellt.
 • Föreningen ansvarar för att generera ett betalningsunderlag i systemet. SCF skickar inte ut några betalningsunderlag för era licenser.
 • Föreningen ansvarar för att registrera nya licenser i systemet samt licensiera om gamla innan den 30 september varje år.
 • För att registrera licenser behöver ni en inloggning som ni får av SCF.
 • Alla ärenden gällande licenser, förflyttningar av licenser/personer hanteras av SCF via mejl: licenser@cheerleading.se

Här kommer du till inloggningssidan.


Försäkring och representationsrätt

Alla aktiva och tränare ska ha licens. Licensen består av två delar: försäkringsdelen och representationsrätten.

Försäkringsdelen är en personlig olycksfallsförsäkring. Den gäller så länge licensen är aktiv, för aktiviteter som hålls i SCF:s eller ansluten föreningsregi samt är sanktionerade av SCF.

Representationsrätten ger rätt att representera en specifik förening vid tävling. Det går bara att ha representationsrätt för en förening åt gången.

Licensierade personer har rätt att delta i de officiella uppdrag som SCF förmedlar och arrangerar. Dessutom får man rabatt vid våra utbildningar.

Mer information om försäkringar hittar du på sidan Försäkringar.


Licenstyper och priser

Träningslicens
Under 12 år: Grupppris (denna försäkring tecknas i grupp)
12 år och uppåt: 50 kr

Tävlingslicens
Grund: 235 kr
Utökad: 275 k

Här kan ni läsa skillnaden mellan de olika försäkringsalternativen grund och utökad.

Det finns tre olika tävlingslicenser beroende på ålder och tävlingsklass:

 • T.o.m 11 år för RM-klasser och minior level 1                     
 • Från 12 år för RM-klasser och minior level 1                        
 • Från 12 år för SM-klasser

För information och vilka klasser som är RM-klasser och SM-klasser hänvisar vi till TR: länk till TR

Byte av licenstyp

 • Byte av licenstyp gör föreningen själv i systemet.
 • Licens kan enbart uppgraderas under säsongen.
 • Önskas licenstypen bytas om aktiv ska licensieras i ny förening kontaktar ni förbundet via mejl till licenser@cheerleading.se
 • Är en aktiv med i flera olika lag i både RM och SM klasser ska hen ha licens för SM klass.
 • Tränare licensieras under den klass de är tränare för.

Övergångsregler

Rutinen gäller från och med 10 juli 2023.

Hantering av övergångar

1. Mottagande förening registrerar övergången hos Tydliga 
2. SCF kontrollerar mot övergångsreglerna och återkopplar till mottagande förening om det krävs övergångsavtal eller om det finns andra hinder för att godkänna övergången. 
3. SCF godkänner övergången när allt stämmer, och meddelar både mottagande och lämnande förening via e-post.

Generella regler för övergångar

 • Vid övergång får inga ekonomiska krav ställas av någon part.
 • SCF ansvarar ej för att lösa tvister mellan föreningarna vid övergång/utlåning.
 • Övergångar godkänns av SCF på helgfria vardagar.
 • Handläggningstiden för övergångar är normalt upp till tre (3) veckor under kansliets öppettider.
 • I brådskande fall kan expressövergång sökas mellan 7–21 dagar innan aktuell tävling mot en avgift på 500 kronor per licens. Ansökningar som inkommer sju (7) dagar eller senare inför aktuell tävling hanteras inte även om avgiften betalas. Observera att samtliga ansökningar för akut handläggningstid görs utan garanti att godkännas.

Övergångsavtal

Övergång under öppen period – krävs inget övergångsavtal

Övergång vid undanta stängd period om personen som ska byta förening har en aktiv tävlingslicens – krävs ett övergångsavtal efter godkännande med undantag.

Undertecknade avtal skickas via e-post till licenser@cheerleading.se 

Avtalen skall sparas i mottagande förening för att vid begäran kunna visas upp.

Aktiva som varit licensierade i förening som lagt ner sin verksamhet, och som har begärt utträde ur SCF, har rätt att byta förening utan övergångsavtal.

Om ett lag eller en förening upphör eller tillfälligt upphör att delta i tävlingar har föreningen fortfarande förhandlingsrätt för licensierade medlemmar och vanliga övergångsregler gäller.


Övergångsperioder

För personer med tävlingslicens gäller övergångsperioderna nedan. Utanför övergångsperioden krävs undantag, ex att man är under 12 år för godkännande utöver förbestämda undantag godkänns inga övergångar. Den aktive får då träna med en annan förening, men inte tävla. Övergången måste vara begärd i systemet enligt följande datum.

Under 12 år
Alltid rätt till fri övergång. Öppen period och stängd styrs av licenstyp.

Från och med 12 år – RM-klasser och minior level 1
Öppen period mellan 10 juli-30 november. Stängd period mellan 1 december-9 juli, då godkänns inga övergångar.

Från och med 12 år – SM-klasser
Öppen period mellan 10 juli-10 oktober. Stängd period mellan 11 oktober-9 juli, då godkänns inga övergångar.


Utlåning av tränare

En person kan lånas ut till en annan förening men enbart i rollen som tränare. Vid ett sånt fall skrivs ett utlånings avtal mellan föreningen där den aktive har sin aktuella licens och föreningen som ska låna tränaren.

Regeln om representationsrätt gäller även här så är det ej möjligt att vara tränare för förening A och tävla för förening B på en och samma tävling.

Vid tävling ska utlånings avtal och licenslista visas upp för att den utlånade tränaren ska få gå med laget/föreningen hen är utlånad till.


Blanketter


Vanliga frågor om licenser, övergångar och försäkringar

Hur vet jag vilken övergångsperiod som gäller?
Det avgörs av den aktivas ålder och licenstyp.

Vi har en aktiv som vill börja hos oss men inte varit aktiv på 4 år. Behöver man ha övergångsavtal då?
Nej det behöver ni inte. Begär övergången i systemet så sker hantering av oss.

Om man har ett träningslag som ska vara med på tyckartävlingar, vilken licens skall man välja då?
Man väljer en träningslicens för det behövs inte tävlingslicens för att vara med på en tyckartävling. Anpassa träningslicensen efter ålder. Viktigt att ni ser på kunskapsnivån på aktiva. Det är också det som avgör om de behöver individuell försäkring/licens.

En aktiv byter förening enligt övergångsreglerna. Kan den aktive sen byta licenstyp till en högre level i den nya klubben under samma år?
Ja, man får byta level om man flyttar inom den egna föreningen.  Tänk bara på att då uppdatera till rätt licenstyp.

Den aktive hade en träningslicens förra licensperioden och vill nu byta förening. Får den aktive går när som under året och kan den aktive gå över utan övergång?
Ja. Övergång får se under hela året, ingen begränsning oavsett ålder. Begär övergången i systemet så sker hantering av oss.

Den aktive har inte licensierats om av sin gamla förening inför den nya licensperioden men var aktiv föregående tävlingssäsong. Får den aktive då går över då den öppna perioden är slut?
Ja, det går bra då den aktive inte licensierats om och har således ingen licens för innevarande år. Övergångsavtal behöver inte skrivas. Begär övergången i systemet så sker hantering av oss.

Vilken tävlingslicens ska jag välja om jag har en aktiv som är 10 år under hösten men fyller 11 under vår säsongen?
Man väljer tävlingslicens upp till 11 år för att man skall ha full försäkring och licens för att tävla redan på hösten. Man måste då vara medveten om att man inte kan neka den aktive att gå över till annan förening då aktiva under 11 år har fria övergångar hela året.

Försäkringen som heter träningsförsäkring från 12 år, är det 12 år under hösten eller 12 år under kommande våren?
Tänk det som att det är ”från och med 12 år”. Om den aktive är 11 år på hösten och blir 12 år under våren kan ni välja denna licens.

Vi skall tävla om en vecka och vi behöver få gjort en övergång omgående. Hur gör vi då?
Behandlingstiden för övergångar är normalt 3 veckor. Akut behandlingstid kan sökas mellan 7-21 dagar innan aktuell tävling mot en tillkommande avgift på 500kr per licens. Ansökningar som inkommer 7 dagar eller senare inför aktuell tävling hanteras ej även om avgiften betalas. Observera att samtliga ansökningar för akut behandlingstid görs utan garanti att godkännas.

Hur betalar vi för våra licenser?
Det genereras automatisk en faktura i ert Pensumsystem. Ni godkänner kostnaden och licenserna genom att klicka på den gröna bocken. Ni laddar sen ner PDF-filen som underlag för er inbetalning. Tänk på att det ligger på den egna föreningen att betala sina licenser. SCF skickar inte ut några fakturor.

Ni hittar oss även här!