Home » För föreningar » Föreningsverksamhet » Licens och föreningstillhörighet

Licens och föreningstillhörighet

Pensum

 • Alla licenser ligger registrerade hos Pensum. Varje förening registrerar, betalar och sköter sina egna licenser i Pensums system.
 • Varje förening har egen inloggning. Det är enbart föreningen som har tillgång till sin Pensumsida med sina licenser. SCF har ingen tillgång till denna sida.
 • I Pensum registrerar ni alla som skall ha någon typ av licens hos oss, i grupp eller individuellt.
 • Föreningen ansvarar för att generera ett betalningsunderlag i Pensum. SCF skickar inte ut några betalningsunderlag för era licenser.
 • Föreningen ansvarar för att registrera nya licenser i Pensum samt licensiera om gamla innan den 30 september varje år.
 • För att registrera licenser behöver ni en inloggning som ni får av SCF.
 • Alla ärenden gällande licenser, förflyttningar av licenser/personer hanteras av SCF via mejl: licenser@cheerleading.se

Här kommer ni till Pensums inloggningssida.


Licens och föreningstillhörighet

Alla aktiva och tränare ska ha licens. Licensen består av två delar, försäkringsdelen och representationsrätten.

Försäkringsdelen är en personlig olycksfallsförsäkring. Den gäller så länge licensen är aktiv, för aktiviteter som hålls i SCF:s eller ansluten förenings regi samt är sanktionerade av SCF.

Representationsrätten ger rätt att representera en specifik förening vid tävling. Det går bara att ha representationsrätt för en förening åt gången.

Licensierade personer har rätt att delta i de officiella uppdrag som SCF förmedlar och arrangerar. Dessutom får man rabatt vid våra utbildningar.

Mer information om försäkringar hittar du på sidan Försäkringar.


Licenstyper och priser

Träningslicens
Under 12 år: Grupppris (denna försäkring tecknas i grupp)
12 år och uppåt: 50 kr

Tävlingslicens
Grund: 235 kr
Utökad: 275 k

Tävlingslicensen finns i tre versioner beroende på ålder och vilken level man tävlar i:

 • T.o.m 11 år för performance cheer & level 1-3                        
 • Från 12 år för performance cheer & level 1-2                            
 • Från 12 år för performance cheer & level 3-6

Här kan ni läsa skillnaden mellan de olika försäkringsalternativen grund och utökad.

Byte av licenstyp

 • Byte av licenstyp gör föreningen själv i Pensum.
 • Byte av licenstyp inom samma förening kan göras när som helst.
 • Är en aktiv med i flera olika lag ska hen ha licens för den högsta level hen tävlar på.
 • Tränare licensieras under den level de är tränare alternativt den högsta leveln.

Övergångsregler

Rutinen gäller från och med 1 januari 2022

Hantering av övergångar

1. Mottagande förening registrerar övergången i Pensum 
2. SCF kontrollerar mot övergångsreglerna och återkopplar till mottagande förening om det krävs övergångsavtal eller om det finns andra hinder för att godkänna övergången. 
3. SCF godkänner övergången när allt stämmer, och meddelar både mottagande och lämnande förening via e-post.

Om ni som mottagande förening är säker på att övergångsavtal kommer behöva skickas in kan detta självklart förberedas innan kontakt från förbundet.

Generella regler för övergångar

 • Vid övergång får inga ekonomiska krav ställas av någon part.
 • SCF ansvarar ej för att lösa tvister mellan föreningarna vid övergång/utlåning.
 • Övergångar godkänns av SCF på helgfria vardagar.
 • Handläggningstiden för övergångar är normalt tre (3) veckor under kansliets öppettider.
 • I brådskande fall kan expressövergång sökas mellan 7–21 dagar innan aktuell tävling mot en avgift på 500 kronor per licens. Ansökningar som inkommer sju (7) dagar eller senare inför aktuell tävling hanteras inte även om avgiften betalas. Observera att samtliga ansökningar för akut handläggningstid görs utan garanti att godkännas.

Övergångsavtal

Om personen som ska byta förening har en aktiv tävlingslicens krävs ett övergångsavtal.

Undertecknade avtal skickas via e-post till licenser@cheerleading.se och ska ha inkommit inom den övergångsperiod som gäller.

Avtalen skall sparas i mottagande förening för att vid begäran kunna visas upp.

Aktiva som varit licensierade i förening som lagt ner sin verksamhet, och som har begärt utträde ur SCF, har rätt att byta förening utan övergångsavtal.

Om ett lag eller en förening upphör eller tillfälligt upphör att delta i tävlingar har föreningen fortfarande förhandlingsrätt för licensierade medlemmar och vanliga övergångsregler gäller.


Övergångsperioder

För personer med tävlingslicens gäller övergångsperioderna nedan. Utanför övergångsperioden godkänns ingen övergång. Den aktive får då träna med en annan förening, men inte tävla. Datumet som gäller är det datum övergångsavtalet inkommit till oss.

Under 12 år
Alltid rätt till fri övergång

Från och med 12 år – Förberedande Pom & level 1 och 2
Rätt till övergång mellan 10 juli-10 december. 11 december-9 juli godkänns inga övergångar

Från och med 12 år – Pom Freestyle & level 3-Premier
Rätt till övergång mellan 10 juli-10 okt. 11 oktober-9 juli godkänns inga övergångar


Blanketter

Övergångs och utlåningsförfarande from augusti 2018


Vanliga frågor om licenser, övergångar och försäkringar

Hur vet jag vilken övergångsperiod som gäller?
Det avgörs av den aktives ålder och licenstyp.

Den aktive har inte varit aktiv på 2 år. Behöver man ha övergångsavtal då?
Nej det behöver ni inte. Begär övergången i Pensum och mejla licenser@cheerleading.se så gör vi flytten i systemet utan övergång.

Om man har ett träningslag som ska vara med på tyckartävlingar, vilken licens skall man välja då?
Man väljer en träningslicens för det behövs inte tävlingslicens för att vara med på en tyckartävling. Anpassa träningslicensen efter ålder.

En aktiv byter förening enligt övergångsreglerna. Kan den aktive sen byta licenstyp till en högre level i den nya klubben under samma år?
Ja man får byta level om man flyttar inom den egna föreningen.  Tänk bara på att då uppdatera till rätt licenstyp.

Den aktive hade en träningslicens förra licensperioden och vill nu byta förening. Får hen går när som under året och kan hen gå över utan övergång?
Ja, övergångsavtal behöver inte skrivas när man haft en träningslicens. Övergång får se under hela året, ingen begränsning oavsett ålder. Begär övergången i Pensum och mejla licenser@cheerleading.se så gör vi flytten i systemet utan övergång.

Den aktive har inte licensierats om av sin gamla förening inför den nya licensperioden men hen var aktiv föregående tävlingsäsong. Får hen så går över då den öppna perioden är slut?
Ja, det går bra då den aktive inte licensierats om och har således ingen licens för innevarande år. Övergångsavtal behöver inte skrivas.

Vilken tävlingslicens ska jag välja om jag har en aktiv som är 10 år under hösten men fyller 11 under vår säsongen?
Man väljer tävlingslicens upp till 11 år för att man skall ha full försäkring och licens för att tävla redan på hösten. Måste då vara medveten om att man inte kan neka den aktive att gå över till annan förening då aktiva under 11 år har fria övergångar hela året.

Försäkringen som heter träningsförsäkring från 12 år, är det 12 år under hösten eller 12 år under kommande våren?
Tänk det som att det är ”från och med 12 år”. Om hen är 11 år på hösten och blir 12 år under våren kan ni välja denna licens.

Vi skall tävla om en vecka och vi behöver få gjort en övergång omgående. Hur gör vi då?
Behandlingstiden för övergångar är normalt 3 veckor. Akut behandlingstid kan sökas mellan 7-21 dagar innan aktuell tävling mot en tillkommande avgift på 500kr per licens. Ansökningar som inkommer 7 dagar eller senare inför aktuell tävling hanteras ej även om avgiften betalas. Observera att samtliga ansökningar för akut behandlingstid görs utan garanti att godkännas.

Hur betalar vi för våra licenser?
Det genereras automatisk en faktura i ert Pensumsystem. Ni godkänner kostnaden och licenserna genom att klicka på den gröna bocken. Ni laddar sen ner PDF-filen som underlag för er inbetalning. Tänk på att det ligger på den egna föreningen att betala sina licenser. SCF skickar inte ut några fakturor.Övergångsavtal – hur gör man?

Mottagande förening (den förening som den aktive ska byta till)

 • Ansvarar för att avtalet blir påskrivet av alla parter. Avtalet ska skickas via mail (scannas alt tydligt foto) till förbundet licenser@cheerleading.se, flera dokument i samma mail är OK men se till att dokumenten skickas i separata filer. 
 • Ska spara orginalet.
 • Ansvarar för att kontrollera i Pensum att den aktive inte är rödmarkerad och flyttas upp bland de andra aktiva.
 • Ansvarar för att betala för den aktives licens om den inte redan är betald av den gamla föreningen.
 • Ser det konstigt ut? – Kontakta då oss på licenser@cheerleading.se.
 • Ansvarar att följa upp ärenden till dess att det är slutfört och en aktive är överflyttad.
 • Skulle övergången bli inaktuell kontakta oss då på mejl så vi kan ta bort begäran i Pensum.

Lämnande förening (den förening som den aktive går från) 

 • Skriv under övergången och skicka tillbaka den till mottagande förening så fort ni kan. På så sätt underlättar och hjälper ni mottagande förening mycket.

Ni hittar oss även här!